Rubriky
• incidence, mortalita, statistické analýzy

Srovnání nadúmrtnosti v 77 státech světa v období pandemie COVID19

Dva autoři z německého Tübingenu a z Jeruzaléma srovnávaji nadúmrtnost v 77 zemích světa. Autoři porovnali týdenní, měsíční nebo čtvrtletní údaje o úmrtnosti ze všech příčin ze 77 zemí. K tomu využili volně dostupný a pravidelně aktualizovaný soubor údajů o úmrtnosti tzv. „World Mortality Dataset“. Z těchto dat pak vypočetli nadúmrtnosti (exessive mortality) v každé zemi během pandemie COVID-19.

V nejpostiženějších zemích vzrostla roční úmrtnost o více než 50%, zatímco v několika dalších zemích poklesla o více než 5%, pravděpodobně v důsledku locksdownů a snížení úmrtnosti mimo COVID-19. Z analýzy dat vyplynulo, že některé země hlásí úmrtí COVID-19 velmi přesně (viz první graf), ale mnoho podhodnocuje úmrtí na COVID-19 řádově. Zprůměrování celého souboru údajů naznačuje, že počet obětí na světě COVID-19 může být nejméně 1,6krát vyšší než uváděný počet potvrzených úmrtí.

Článek dosud nebyl publikován, je dostupný jako tzv. preprint.

na dalších dvou obrázcích je základní úmrtnost představuje černá linka, úmrtnost v letech 2015–2019 šedá linka, úmrtnost v roce 2020 červená) linka a v roce 2021 fialová linka.

Rubriky
• léčba, léky, ostatní

Ivermektin – dosud publikované články

Články o klinickém použití ivermektinu jsou většinou ze zemí, kde je tento lék rutinně používán v humánní medicíně při léčbě parazitóz. Proto je jeho použití z jiné indikace nejsnadnější a nejrychlejší. Článek australských autorů potvrzuje potlačení replikace viru SARS-CoV2 in vitro. Nejprestižnější z níže uvedených je časopis Chest, v něm kolektiv autorů z Floridy uveřejnil rozbor 280 nemocných rozdělených do dvou skupin. Šlo o retrospektivní analýzu a rozdíl mortality byl velmi vysoký 15,0 % vs 25 % ve prospěch Ivermektinu. O dvojitě zaslepené studii s použitím placeba jsme informovali v uveřejněném linku na krátkou přednášcku na youtube o předběžných výsledcích léčby nehospitalizovaných nemocných z Izraele.

November 16, 2020 | Egypt
Efficacy and safety of ivermectin for treatment and prophylaxis of COVID-19 pandemic
Elgazzar A, Basma H, Shaimaa Abo Y, Basma H, Mohy H, Hany M (Research Square; 100956)
https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-100956/v2

November 3, 2020 | India
Role of Ivermectin in the prevention of COVID-19 infection among health care workers in India
A matched case-control study; Behera P, Patro BK, Singh AK, et al. (medRxiv)
https://doi.org/10.1101/2020.10.29.20222661

October 27, 2020 | Iraq
Controlled randomized clinical trial on using ivermectin with doxycycline for treating COVID-19 patients in Baghdad, Iraq
Hashim HA, Maulood MF, Rasheed AM, Fatak DF, Kabah KK, Abdulamir AS (medRxiv)
https://doi.org/10.1101/2020.10.26.20219345

Do svých oficiálních doporučení zařadily léčbu Ivermektinem některé země jižní Ameriky- např. Bolívie či Peru.

October 22 | Peru
Antiviral and anti-inflammatory properties of ivermectin and its potential use in COVID-19
Portmann-Baracco A, Bryce-Alberti M, Accinelli RA (NCBI/Arch Bronconeumol/ScienceDirect)
https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.arbr.2020.06.006

October 12, 2020 | USA
Use of ivermectin is associated with lower mortality in hospitalized patients with COVID-19
Rajter J-C, Sherman MS, Fatteh N, Vogel F, Sacks J, Rajter J-J (ICON study; Chest)
https://doi.org/10.1016/j.chest.2020.10.009

October 2020 | Peru
Real-world evidence: The case of Peru. Causality between ivermectin and COVID-19 infection fatality rate
Juan Chamie (ResearchGate)
https://www.researchgate.net/publication/344469305_Real-World_Evidence_The_Case_of_Peru_Causality_be…

August 24, 2020 | Bangladesh
Clinical trial of ivermectin plus doxycycline for the treatment of COVID-19 infection
Dr. Reaz Mahmud, Dhaka Medical College (ClinicalTrials.gov; NCT04523831)
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04523831

June 11, 2020 | Argentina
Usefulness of topical ivermectin and carrageenan to prevent contagion of COVID-19 (IVERCAR)
Hector E Carvallo, Eurnekian Public Hospital (ClinicalTrials.gov; NCT04425850)
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04425850

June 9, 2020 | Egypt
Prophylactic Ivermectin in COVID-19 Contacts
Waheed Shouman, Zagazig University (ClinicalTrials.gov; NCT04422561)
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04422561

June 2020 | Australia
The FDA-approved drug ivermectin inhibits the replication of SARS-CoV-2 in vitro
Caly L, Druce JD, Catton MG, Jans DA, Wagstaff KM (Antiviral Res.; 178:104787)
https://doi.org/10.1016/j.antiviral.2020.104787

Podle randomizované kontrolované studie zahrnujícívíce než 400 účastníků

(58% žen s průměrný věke 37 let), z nichž 398 pacientů studie dokončilo. Ivermektin byl podávaný 5 dní v dávce 300 μg / kg nezrychlil výrazně zotavení u relativnšě mladých dospělých s mírnými příznaky onemocnění (rozdíl 2 dní ve prospěch skupiny nemocných užívajících Ivermektin nebyl signifikantní – 10 dní vs 12 dní). U několika nemocných byla nutná eskalace léčby a i kdyý byl rozdíl ve prospěch Ivermektinu žřejmý, nebyl statisticky signifikantní (2 % Ivermektin vs 5 % placebo).

DOI: 10.1001/jama.2021.3071

Rubriky
• incidence, mortalita, statistické analýzy

Vývoj počtu úmrtí na COVID19 v ČR a Švédsku, mortalita do února 2021 a nová opatření ve Švédsku

Nová opatření platná od 25.2.2021 ve Švédsku.

Denní počty úmrtí – dle www.platz.se, např. dne 26. února ve Švédsku s otevřenými restauracemi, volným pohybem a pouze s doporučeným nošením roušek jen ve špičce v MHD či v nemocnicích umřelo 6x méně pacientů s diagnózou COVID19 ( hodnocen 7 denní klouzavý průměr).

Celkový počet úmrtí je k 27.2. v ČR (20194) cca o více než polovinu vyšší než ve stejně velkém (dle počtu obyvatel) ale výrazně rozlehlejším Švédsku 12857 a nůžky obou křivek se nadále rozevírají. Přitom ještě 25. září 2020 byl počet obětí ve Švédsku 10 krát vyšší než v ČR, jelikož ve Švédku proběhla na jaře 2020 opravdu výrazná tzv. první vlna a rozšířila se do domů s pečovatelskou službou („nursing homes“).

Předchozí příspěvky porovnávající obě země v prosinci 2020 a lednu 2021 jsou na našem webu zde:

Rubriky
• karanténa, vakcíny, očkování

Jaká je účinnosti různých vládních zásahů proti šíření COVID-19 – porovnání „lockdownů“ v 41 státech

Autoři z USA (včetně Harvardu) UK (včetně Oxforduú a Cambridge a Austrálie ale též i tzv nezívislého vědce z Prahy se snažili určit výsledný efekt vládních nefarmaceutických intervencí (NPI) na šíření COVID-19 v 41 zemích během první vlny pandemie. Sutidii uveřejnli 19.2:2021 v tištěné verzi časopisu Science. Z jejich srovnání vyplývá, že některé zásahy
byly výrazně účinnější než jiné. Tato práce může poskytnout vhled do kterých oblastí veřejného je vhodné výrazněji zasahovat. Stručný přehled jejich výsledů lze nejrychleji a nejpřehledněji zjistit z následného grafu.

Zdá se, že zavírání provozoven a obchodů a zákaz shromažďování byly účinné při snižování přenosu COVID-19. Uzavření většiny nepodstatných obchodů a provozoven bylo jen o něco málo účinnější než cílené uzavření, které se dotklo pouze podniků s vysokým rizikem infekce, jako jsou bary, restaurace a noční kluby.

Autoři sice analyzovali data mezi lednem a květnem 2020 ale v diskuzi uvádějí, že školy a univerzity mohou při opětovném otevírání zavést bezpečnostní opatření, jako je zmenšení velikosti třídy. Téměř 40 000 potvrzených případů spojených s univerzitami ve Velké Británii od jejich opětovného otevření v září 2020 však ukazuje, že tento typ vzdělávacích zařízení může i přes bezpečnostní opatření hrát v přenosu stále velkou roli.

V analyzovaných parametrech nejsou obsažena opatření jako, je testování, trasování a izolace případů. Tyto zásahy by se mohly stát důležitou součástí nákladově efektivní reakce na epidemii, ale dle autorů nebylo možné získat komplexní a srovnatelné údaje o jejich provádění.

Ačkoli jsou data týkající se nošení roušek a respirátorů snadněji dostupná, je obtížné odhadnout účinek nošení masky na veřejných prostranstvích, protože v důsledku jiných NPI došlo k omezenému veřejnému životu.

Další data k metodice a výpočtu jednotlivých modelů jsou obsažena v supplementu. Na následujícím grafu je vidět jak jednotlivá opatření ovlivňují počet případů infekce a počet úmrtí.

Článek na podobné téma do autorů ze Stanfordu, USA je zde

Rubriky
• léčba, léky, ostatní

Kontraverze ohledně léčby (mortality) a prevence respiračního selhání u COVID19 při nedostatku vitamínu D

V lednu uveřejnil časopis Lancet preprint studie španělských a belgických autorů, uvádějících že podávání vitamínu D snižilo mortalitu nemocných na JIP s COVID19 a oboustrannou pneumonií o 60% oproti kontolní skupině. Následně po kritice některých recenzentů článek stáhlo a metodiku a statistické zpracování dsikutue s autory. Na serveru medscape vyšel k této situaci komentář. Předpokládá se, že v COVID-19 by vitamin D mohl snížit produkci prozánětlivých cytokinů a související syndrom akutní respirační tísně a následnou potřebu kritické péče.

Systematický přehled a metaanalýza z doby před COVID-19 z roku 2017, která zkoumala randomizované kontrolované studie (RCT), zahrnující více než 11 000 účastníků, prokázaly ochranné účinky denního nebo týdenního podávání vitaminu D na riziko akutní infekce dýchacích cest.

V současnosti dle serveru ClinicalTrials.gov probíhá cca 40 studií ohledně vitaminem D u nemocných s COVID-19 s různými hypotézami, včetně prevence a různých forem léčby.

Jedna studie publikovaná online loni v listopadu a zveřejněná na webu Medscape Medical News zjistila, že nedostatek vitaminu D při přijetí do nemocnice byl spojen s 3,7násobným zvýšením pravděpodobnosti úmrtí na COVID-19. Podobně jiná studie z Brazílie zveřejněná loni v prosinci zjistila, že nízké hladiny vitaminu D byly spojeny s vyšším rizikem závažné COVID-19. Vitamin D podávaný kriticky nemocným pacientům s COVID-19 však nesnížil jejich pravděpodobnost nutnosti mechanické ventilace nebo úmrtí.

V říjnu jsem na tomto serveru ohledně této problematiky zveřenili tento komentář a link na komentované hodnocení článku.(https://www.covidfakta.eu/ostatni/levna-ochrana-profylaxe-pred-covid19-zinek-a-vitamin-d/)

Rubriky
• léčba, léky, ostatní

Kolchicin nesnížil počet úmrtí nebo hospitalizací, ale u ambulantních pacientů bylo více plicních embolií

Jak rychle se mění vědecké názory a jak rozpotuplné výsledky mohou mít dvě klinické studie dokazuej tato práce. Na rozdíl od článku brazilských autorů viz zde ( https://www.covidfakta.eu/covid-a-incidence-mortalita/kolchicin-a-jeho-ucinky-u-ocvid19-klinicka-studie/) zveřejnili autoři z kandaského Montralu a z Mayo kliniky v USA data u mnohem větší studie s více než 4000 pacientů. Z hodnocení těchto dat vyplývá, že léčba COVID19 kolchicinem v rámci ambulantní péče významně nesnížila počet úmrtí nebo hospitalizací, ale současně bylo u těchto nemocných zaznamenáné více plicních embolií než u kontrolní skupiny léčené placebem. Autoři v dvojitě zaslepené studi s názvem COLchicine CORONAvirus SARS-CoV-2 (COLCORONA) po randomizaci podávali kolchicin v dávce 0,5 mg dvakrát denně po dobu prvních tří dnů a poté jednou denně) nebo placebo.

Do studie byly zařazení pacienti starší 40ti let, kteří měli alespoň jeden z dále uvedených rizikových faktorů a jejicch stave nebyl tak vážný, že vyžadoval hospitalizaci. Zařazen do studie byli pacienti s alespoň jedním z následujících vysoce rizikových kritérií: věk 70 let nebo starší, obezita (index tělesné hmotnosti 30 kg / m2 nebo více), cukrovka, nekontrolovaná hypertenze (systolický krevní tlak ≥ 150 mm Hg), známá respirační onemocnění, známé srdeční selhání, známé koronární onemocnění, horečka nejméně 38,4 ° C za posledních 48 hodin, dušnost v době prezentace, bicytopenie, pancytopenie nebo kombinace vysokého počtu neutrofilů a nízkého počtu lymfocytů.

Článek doposud neprošel recenzním řízením.

Rubriky
• incidence, mortalita, statistické analýzy • léčba, léky, ostatní

Kolchicin a jeho účinky u středního až těžkého průběhu nemoci COVID19 – klinická studie

Již mnoho desítek let používaný lék, alkaloid z cibule ocúnu podzimního (Colchicum autumnale) byl známý již starým Řekům a v současnosti je používán předevím u léčby záchvatů dny. Dle brazilských autorů je účinný i u těžších stavů onemocnění COVID19. K tomuto závěru došli v článku BMJ uveřejněného v druhé polovině ledna.

Autoři provedli dvojitě zaslepenou studii s placebem u 60 randomizovaných nemocných s středním až těžkým průběhem onemocnění. Ve 30 členné skupině léčené kolchicinem byli pacienti hospitalizovaní kratší dobu a v době hospitalizace byli též kratší dobu „na kyslíku“ ( 2 oproti 7 dnům). Zemřeli pouze 2 nemocní, oba v kontrolní skupině. Léčba kolchicinem neměla žádné závažné komplikace, jediným vedlejším účinkem byl častější průjem ve skupině léčené tímto přípravkem.

Studie probíhala v jediném centrum v Sao Paolu v Brazílii.

Rubriky
• incidence, mortalita, statistické analýzy • psychika, sociologie

Existuje korelace mezi napjatostí=upjatostí a uvolněností ve společnosti a počtem úmrtí v době COVID19 pandemie?

Kolektiv psychologů z USA, Holandska a Hong-Kongu se pokusil v článku v časopise The Lancet kvantifikovat tzv. „cultural tightness“ – napjatost=upjatost neboli semknutost či sklon ke kolektivizmu a respektování autorit v rámci státu a tuto vlastnost společnosti korelovat s lepší schopností státu vyrovnat se s kolektivní hrozbou (COVID19). Naopak větší uvolněnost / rozvolněnost, menší respekt k pravidlům vyhlašovaným státem a státním autoritám, větší sklon k individualizmu v jednotlivých státech se snažil korelovat větší incidencí COVID19. Využil k tomu publikaci, která takto charakterizovat jednotlivé státy na škále od mínus 1 do plus1,5. Poté vytvořili několik modelů, dle kterých se snažili tyto proměnné korelovat a tak vztáhnout tuto vlastnost společnosti k počtu prokázaných PCR pozitivních a k počtu úmrtí v době současné pandemie.

Analýza brala v potaz i další klíčové proměnné (Covariates), které by se mohly hodnověrně ovlivňovat počet úmrtí: ekonomický rozvoj (hrubý domácí produkt na obyvatele, Světová banka, 2019), nerovnost ( Giniho koeficienty, Světová banka), hustota obyvatelstva (log počtu / km², (Světova banka, 2018), střední věk (odhad CIA na Wikipedii, 2018) , efektivita vlády (Světová banka, 2016) a procenta migrantů (populační divize OSN, 2019).

Česká republika se řadí do oblasti s vyšší hodnotou logaritmu počti COVID-19 případů a větší uvolněnosti společně s Holandskem a Bosnou Hercegovinou, Ruskem či Španělskem a Kolumbií. To je kulturně i socio-ekonomicky velmi nesourodá skupina zemí. Stejně tak další státy, kterou na grafu v těsné blízkosti – Švédsko, Irán, Singapur a Spojené arabské emiráty.

Je-li tato korelace vůbec možná a a jak je reálná nechť posoudí čtenáři tohoto zajímavého myšlenkového experimentu v přiloženém originálním textu.

Rubriky
• genetika • imunitní a hematopoetický systém

Další varianty – mutace SARS-CoV2

Zpráva úřadu pro veřejné zdraví v UK ze 14.1.2021 ohledně četnosti variant SARS-CoV2 s aktualizací k 26.1..

Podrobný popis variant a mutací je na našem webu zde

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/957504/Variant_of_Concern_VOC_202012_01_Technical_Briefing_5_England.pdf

Rubriky
• CT, rtg, sono a MR • kardiovaskulární systém • plíce • psychika, sociologie

Dlouhodobé následky prodělaného onemocnění COVID19 (plicní funkce, HRCT a subjektivní obtíže)

Kolektiv čínských autorů publikoval v lednu 2021 v časopise Lancet analýzu nálezů u dosud největší dlouhodobě sledované skupiny hospitalizovaných nemocných s COVID19. Pacienti s COVID-19 propuštění z nemocnic mohou mít přetrvávající příznaky a často si stěžují na špatnou kvalitu života. V popisované studii autoři podrobně analyzují subjektivní obtíže u 1733 nemocných (průměrný věk 57 let, 52 % muži) . U 390 z nich proběhlo též kontrolní vyšetření plicních funkcí, HRCT a sonografie žil dolní končetiny a břicha s odstupem 6 měsíců od propuštění z nemocnice.

76% pacientů uvedlo alespoň jeden příznak 6 měsíců po onemocnění a podíl byl vyšší u žen. Nejběžnějšími příznaky byly únava nebo svalová slabost a potíže se spánkem. Navíc 23% pacientů uvedlo při následném sledování úzkost nebo depresi.
CT bylo velmi podrobně semikvantitativně hodnoceno, každý z 5 plicních laloků byl ohodnocen stupněm 1-5 dle % postižení z celkového objemu plicního parenchymu. Pacienti se závažnějším klinickým průběhem mají celkem logicky také vyšší kontrolní skóre abnormalit na CT – nejčastější morfologické změny jsou zvýšení denzity typu mléčného skla a nález nepravidelných retikulárních a lineárních změn v plicním parenchymu. Procento pacientů s abnormální plicní difúzí je též vyšší u těch, kteří prodělali těžší akutní onemocněním.
V analýze s více proměnnými mají ženy a účastníci studie se stupnicí závažnosti 5–6 vyšší riziko poškození difúze plic a častější subjektivní obtíže (úzkosti nebo deprese a únavy nebo svalové slabosti).