Rubriky
• léčba, léky, ostatní

Doporučení = guidelines léčby COVID19 z USA aktualizace z 27. října 2021

Aktuální přehled doporučené léčby COVID19 opakovaně zveřejňují američtí autoři – panel vedou dva lékaři z NIH, Bethesda a jeden lékař z Weill Cornell Medicine, NY.

Poslední update na našem webu byl proveden 5.3.2021 – zde
https://www.covidfakta.eu/ostatni/2123/

Proto doplňujeme aktuální verzi z 27.10.2021

https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/

Rubriky
• karanténa, vakcíny, očkování • léčba, léky, ostatní

Neočkovaní lidé dnes představují téměř všechny hospitalizace a úmrtí v rámci COVID-19 ve Spojených státech

Analýza květnových dat Associated Press z Centra pro kontrolu a prevenci nemocí v USA zjistila, že infekce u plně očkovaných osob představovaly méně než 1200 (0,1%) z více než 853 000 hospitalizací COVID-19 a pouze asi 150 (0,8%) z více než 18 000 úmrtí COVID-19.
Neočkovaní lidé tvoří 98% až 99% úmrtí na COVID-19 ve Spojených státech.

https://www.g-med.com/page/view-post?id=103597

Rubriky
• léčba, léky, ostatní

Široce dostupný inhalační spray pro astmatiky by mohl výrazně snížit tlak na nutné hospitalizace s COVID19

V randomizovaná multicentrické studie z UK (tzv. STOIC trial) autoři prokazují, že inhalační budesonid (Pulmicort Turbuhaler, AstraZeneca), steroid obvykle používaný k léčbě astmatu a běžně dostupný ve všech lékárních na předpis, dramaticky snížil nutnost hospitalizace u pacientů s COVID-19 do týdne od nástupu příznaků. 139 pacientů starších 18 let pacientů s mírnými příznaky COVID-19 a s intervalem maximálně 7 dní od prvních příznaků bylo randomizována do dvou skupin v poměru 1:1 buď s obvyklou péči (69 nemocných, průměrný věk 46 let, BMI 26) nebo s aplikcí Pulmikortu v dávce 800μg 2x denně (70 nemocných, průměrný věk 44 let, BMI 27).

10 pacientů ze skupiny bez aplikace inhalačního kortikoidu dospělo buď k návštěvě pohotovosti nebo k hospitalizaci související s COVID-19 ve srovnání s jedním ve skupině s podáváním inhalačního budesonidu (Pulmicort) v průběhu měsíčního sledování.
Relativně bezpečný, široce dostupný a dobře prostudovaný lék, jako je inhalační steroid, by mohl mít výrazný vliv na snížení počtu nutných hospitalizací .

Autoři v ranných epidemiologických datech z prvních měsíců panedemie v UK zaznamenali malé zastoupení pacientů s astmatem a chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) u pacientů hospitalizovaných s COVID-19 a předpokládali, že by to mohlo být způsobeno „rozšířeným používáním inhalačních glukokortikoidů“ v této populaci. Často je hlavním důvodem, proč jsou těmto pacientům předepisovány inhalační glukokortikoidy, snížení exacerbací, které jsou v etiologii často považovány za „virové“.

U studie nebylo k 8.2.2021 ukončeno recenzní řízení v časopice Lancet ale článek v časopise European Respiratory Journal v tzv. system review zcela jednoznačně výsledky autorů podporuje. (DOI: 10.1183/13993003.01009-2020) stejně jako osobní zkušenost autora tohoto příspěvku.

Rubriky
• léčba, léky, ostatní

Doporučení = guidelines léčby COVID19 z USA s využitím tocilizumabu a jiná doporučení

Aktuální přehled doporučené léčby COVID19 opakovaně zveřejňují američtí autoři – panel vedou dva lékaři z NIH, Bethesda a jeden lékař z Weill Cornell Medicine, NY – tentokrát v 490 stránkové publikaci. Celkem se na přípravě a aktualizaci podílí dalších více než 65 vysoce erudovaných lékařů z amerických univerzit a výzkumných institucí. Poslední update byl proveden 5.3.2021, poslední verze na tomto webu byla z 22.10.2020, proto doplňujeme aktuální verzi. Část doplněných dat v oddíle léčba je věnována Ivermektinu a rozboru publikovaných článků, verdikt guidelines není odmítavý, studie prokazující profit však nemají dokonalou metodiku a analyzuji malý počet nemocných.

Hlavní část revize pokynů za poslední měsíc obsahuje pokyny k léčbě COVID-19 s použítím tocilizumabu založená na předběžné zprávě o výsledcích studie „Randomized, Embedded, Multifactorial Adaptive Platform Trial for Community-Acquired Pneumonia (REMAP-CAP)“ a na předběžných výsledcích otevřené, randomizované studie hodnocení terapie COVID-19 (RECOVERY). Na základě těchto studií panel aktualizoval svá doporučení takto:
Panel doporučuje použití tocilizumabu (jednorázová intravenózní dávka 8 mg / kg tělesné hmotnosti, až 800 mg) v kombinaci s dexamethasonem (6 mg denně po dobu až 10 dnů) u těch hospitalizovaných, kteří vykazují rychlou respirační dekompenzaci kvůli COVID-19.
Těmito pacienty jsou:
• Nedávno hospitalizovaní pacienti, kteří byli přijati na jednotku intenzivní péče (JIP) během předchozích 24 hodin a kteří vyžadují invazivní mechanickou ventilaci, neinvazivní mechanickou ventilaci (NIV) nebo kyslík s vysokou průtokovou nosní kanylou (HFNC) (> 0,4 ​​FiO2 / 30 L / min průtoku kyslíku)
• Čerstvě hospitalizovaní pacienti (ne na jednotce intenzivní péče) s rychle progredující hypoxémií, kteří vyžadují NIV nebo HFNC a mají výrazně zvýšené markery zánětu.
• U hospitalizovaných pacientů s hypoxemií, kteří vyžadují konvenční kyslíkovou terapii, panel doporučuje použít jednu z následujících možností: remdesivir (BIIa), dexamethason plus remdesivir (BIII) nebo samotný dexamethason (BI)

https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/

Rubriky
• incidence, mortalita, statistické analýzy • léčba, léky, ostatní

Pokles mortality nemocných s COVID19 na JIP z 60 % na 36 % – metaanalýza 53 studií

Autoři z Velké Británie uveřejnili v časopise Anesthesia na začátku února metaanalýzu 52 článků, zahrnujících 43128 pacientů a týkajících se úmrtnosti nemocných s dg. COVID na odděleních intenzivní péče (JIP) a vývoj úmrtnosti od počátku pandemie. Ukazuje se, že mortalita těchto těžce nemocných s COVID-19 od začátku pandemie nadále klesá, ale zlepšení se zpomaluje a v květnu dosáhla křivka vývoje plateau. Předchozí metaanalýza stejných autorů publikovaná v červenci 2020 ukázala, že celková úmrtnost pacientů s COVID-19 na JIP klesla z téměř 60 % na konci března 2020 na 41,6 % na konci konec května 2020 – tedy cca o jednu třetinu. Tato studie ukazuje, že pokles nadále pokračoval, ale již pomaleji a do konce října 2020 úmrtnost klesla na 35,5 %. Dva regiony se vymykají průměrné úmrtnosti: v australském státu Victoria je velmi nízká úmrtnost 11 % a na Středním východě je úmrtnost ze studie zahrnující čtyři země naprůměrně vysoká až 62 %.

V závěrečné diskuzi autoří zdůrazňují, že analyzované období nezahrnuje pacienty s novými variantami virů, které se obejvily v některých zemích do prosince 2020 či od ledna 2021. To zvýšilo počet pacientů s nutnou hospitalizací na JIP. Současně již v některých zemích ovlivňuje traektorii počtu závažných stavů opačným směrem stoupající počet očkováných obyvatel. Proto si období od listopadu 2020 zaslouží další, novou analýzu.

https://doi.org/10.1111/anae.15425

Rubriky
• léčba, léky, ostatní

Ivermektin – dosud publikované články

Články o klinickém použití ivermektinu jsou většinou ze zemí, kde je tento lék rutinně používán v humánní medicíně při léčbě parazitóz. Proto je jeho použití z jiné indikace nejsnadnější a nejrychlejší. Článek australských autorů potvrzuje potlačení replikace viru SARS-CoV2 in vitro. Nejprestižnější z níže uvedených je časopis Chest, v něm kolektiv autorů z Floridy uveřejnil rozbor 280 nemocných rozdělených do dvou skupin. Šlo o retrospektivní analýzu a rozdíl mortality byl velmi vysoký 15,0 % vs 25 % ve prospěch Ivermektinu. O dvojitě zaslepené studii s použitím placeba jsme informovali v uveřejněném linku na krátkou přednášcku na youtube o předběžných výsledcích léčby nehospitalizovaných nemocných z Izraele.

November 16, 2020 | Egypt
Efficacy and safety of ivermectin for treatment and prophylaxis of COVID-19 pandemic
Elgazzar A, Basma H, Shaimaa Abo Y, Basma H, Mohy H, Hany M (Research Square; 100956)
https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-100956/v2

November 3, 2020 | India
Role of Ivermectin in the prevention of COVID-19 infection among health care workers in India
A matched case-control study; Behera P, Patro BK, Singh AK, et al. (medRxiv)
https://doi.org/10.1101/2020.10.29.20222661

October 27, 2020 | Iraq
Controlled randomized clinical trial on using ivermectin with doxycycline for treating COVID-19 patients in Baghdad, Iraq
Hashim HA, Maulood MF, Rasheed AM, Fatak DF, Kabah KK, Abdulamir AS (medRxiv)
https://doi.org/10.1101/2020.10.26.20219345

Do svých oficiálních doporučení zařadily léčbu Ivermektinem některé země jižní Ameriky- např. Bolívie či Peru.

October 22 | Peru
Antiviral and anti-inflammatory properties of ivermectin and its potential use in COVID-19
Portmann-Baracco A, Bryce-Alberti M, Accinelli RA (NCBI/Arch Bronconeumol/ScienceDirect)
https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.arbr.2020.06.006

October 12, 2020 | USA
Use of ivermectin is associated with lower mortality in hospitalized patients with COVID-19
Rajter J-C, Sherman MS, Fatteh N, Vogel F, Sacks J, Rajter J-J (ICON study; Chest)
https://doi.org/10.1016/j.chest.2020.10.009

October 2020 | Peru
Real-world evidence: The case of Peru. Causality between ivermectin and COVID-19 infection fatality rate
Juan Chamie (ResearchGate)
https://www.researchgate.net/publication/344469305_Real-World_Evidence_The_Case_of_Peru_Causality_be…

August 24, 2020 | Bangladesh
Clinical trial of ivermectin plus doxycycline for the treatment of COVID-19 infection
Dr. Reaz Mahmud, Dhaka Medical College (ClinicalTrials.gov; NCT04523831)
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04523831

June 11, 2020 | Argentina
Usefulness of topical ivermectin and carrageenan to prevent contagion of COVID-19 (IVERCAR)
Hector E Carvallo, Eurnekian Public Hospital (ClinicalTrials.gov; NCT04425850)
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04425850

June 9, 2020 | Egypt
Prophylactic Ivermectin in COVID-19 Contacts
Waheed Shouman, Zagazig University (ClinicalTrials.gov; NCT04422561)
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04422561

June 2020 | Australia
The FDA-approved drug ivermectin inhibits the replication of SARS-CoV-2 in vitro
Caly L, Druce JD, Catton MG, Jans DA, Wagstaff KM (Antiviral Res.; 178:104787)
https://doi.org/10.1016/j.antiviral.2020.104787

Podle randomizované kontrolované studie zahrnujícívíce než 400 účastníků

(58% žen s průměrný věke 37 let), z nichž 398 pacientů studie dokončilo. Ivermektin byl podávaný 5 dní v dávce 300 μg / kg nezrychlil výrazně zotavení u relativnšě mladých dospělých s mírnými příznaky onemocnění (rozdíl 2 dní ve prospěch skupiny nemocných užívajících Ivermektin nebyl signifikantní – 10 dní vs 12 dní). U několika nemocných byla nutná eskalace léčby a i kdyý byl rozdíl ve prospěch Ivermektinu žřejmý, nebyl statisticky signifikantní (2 % Ivermektin vs 5 % placebo).

DOI: 10.1001/jama.2021.3071

Rubriky
• léčba, léky, ostatní

Další informace o přínosech léčby ivermektinem při pozitivním RT-PCR testu na SARS-CoV2

Sdělení prof. Schwartze z Izraele popisuje design dvojitě zaslepené studie u 119 nehospitalizovaných nemocných. Obě skupiny opakovaně testovali a prokázali, že u nemocných léčených výše uvedeným přípravkem je doba nutného pobytu v karanténě minimálně o 3 dny kratší než u nemocných léčených placebem. Přednášející zdůraznějuje , že zkrácení doby, kdy je nemocný infekční má nejen zdravotní, ale i ekonomické důsledky.

Další sdělení je z konference The BIRD Meeting 20th February 2021 v UK. Přednášející popisuje empirické observace z rutinní praxe: překvapivě nízký výskyt COVID-19 v domově seniorů v USA a ve věznici v Argentině (BIRD), kde se ivermectin rutinně používá k prevenci parazitóz, především svrabu.

Obě přednášky navazují na tuto zprávu na našem z 12.2.2021

Rubriky
• léčba, léky, ostatní

Kontraverze ohledně léčby (mortality) a prevence respiračního selhání u COVID19 při nedostatku vitamínu D

V lednu uveřejnil časopis Lancet preprint studie španělských a belgických autorů, uvádějících že podávání vitamínu D snižilo mortalitu nemocných na JIP s COVID19 a oboustrannou pneumonií o 60% oproti kontolní skupině. Následně po kritice některých recenzentů článek stáhlo a metodiku a statistické zpracování dsikutue s autory. Na serveru medscape vyšel k této situaci komentář. Předpokládá se, že v COVID-19 by vitamin D mohl snížit produkci prozánětlivých cytokinů a související syndrom akutní respirační tísně a následnou potřebu kritické péče.

Systematický přehled a metaanalýza z doby před COVID-19 z roku 2017, která zkoumala randomizované kontrolované studie (RCT), zahrnující více než 11 000 účastníků, prokázaly ochranné účinky denního nebo týdenního podávání vitaminu D na riziko akutní infekce dýchacích cest.

V současnosti dle serveru ClinicalTrials.gov probíhá cca 40 studií ohledně vitaminem D u nemocných s COVID-19 s různými hypotézami, včetně prevence a různých forem léčby.

Jedna studie publikovaná online loni v listopadu a zveřejněná na webu Medscape Medical News zjistila, že nedostatek vitaminu D při přijetí do nemocnice byl spojen s 3,7násobným zvýšením pravděpodobnosti úmrtí na COVID-19. Podobně jiná studie z Brazílie zveřejněná loni v prosinci zjistila, že nízké hladiny vitaminu D byly spojeny s vyšším rizikem závažné COVID-19. Vitamin D podávaný kriticky nemocným pacientům s COVID-19 však nesnížil jejich pravděpodobnost nutnosti mechanické ventilace nebo úmrtí.

V říjnu jsem na tomto serveru ohledně této problematiky zveřenili tento komentář a link na komentované hodnocení článku.(https://www.covidfakta.eu/ostatni/levna-ochrana-profylaxe-pred-covid19-zinek-a-vitamin-d/)

Rubriky
• léčba, léky, ostatní

Kolchicin nesnížil počet úmrtí nebo hospitalizací, ale u ambulantních pacientů bylo více plicních embolií

Jak rychle se mění vědecké názory a jak rozpotuplné výsledky mohou mít dvě klinické studie dokazuej tato práce. Na rozdíl od článku brazilských autorů viz zde ( https://www.covidfakta.eu/covid-a-incidence-mortalita/kolchicin-a-jeho-ucinky-u-ocvid19-klinicka-studie/) zveřejnili autoři z kandaského Montralu a z Mayo kliniky v USA data u mnohem větší studie s více než 4000 pacientů. Z hodnocení těchto dat vyplývá, že léčba COVID19 kolchicinem v rámci ambulantní péče významně nesnížila počet úmrtí nebo hospitalizací, ale současně bylo u těchto nemocných zaznamenáné více plicních embolií než u kontrolní skupiny léčené placebem. Autoři v dvojitě zaslepené studi s názvem COLchicine CORONAvirus SARS-CoV-2 (COLCORONA) po randomizaci podávali kolchicin v dávce 0,5 mg dvakrát denně po dobu prvních tří dnů a poté jednou denně) nebo placebo.

Do studie byly zařazení pacienti starší 40ti let, kteří měli alespoň jeden z dále uvedených rizikových faktorů a jejicch stave nebyl tak vážný, že vyžadoval hospitalizaci. Zařazen do studie byli pacienti s alespoň jedním z následujících vysoce rizikových kritérií: věk 70 let nebo starší, obezita (index tělesné hmotnosti 30 kg / m2 nebo více), cukrovka, nekontrolovaná hypertenze (systolický krevní tlak ≥ 150 mm Hg), známá respirační onemocnění, známé srdeční selhání, známé koronární onemocnění, horečka nejméně 38,4 ° C za posledních 48 hodin, dušnost v době prezentace, bicytopenie, pancytopenie nebo kombinace vysokého počtu neutrofilů a nízkého počtu lymfocytů.

Článek doposud neprošel recenzním řízením.

Rubriky
• léčba, léky, ostatní

Ivermektin má výrazný anitivirový potenciál

Ivermectin je celosvětově široce používané a bezpečné anitaprazitikum, které má výrazný anitivirový potenciál a zjevně pomáhá v prevenci a terapii Covid 19. Je to levný generický lék (původně patent Merck, nyní již bez patentové ochrany), který může zbrzdit rozvoj nemocnění a může zmírnit jeho intenzitu. Lék je známý více než 40 let a  jeho objevitele (pan William C. Campbell, mikrobiolog, Drew University, Madison, New Jersey a pan Satoshi Ōmura, mikrobiolog Kitasato University, Japan) dostali v roce 2015 Nobelovu cenu. Lék byl používán masově v Africe a v Indii, kde zachránil desítky milionů životů. Nyní jej propaguje skupina renomovaných lékařů pečujících o pacienty s Covid 19 spojená v alianci FLCCC Alliance (Front line critical covid care alliance) I-MASK+ Prophylaxis & Early Outpatient Treatment Protocol | FLCCC | Frontline COVID-19 Critical Care Alliance. V EU jeho užití povolilo v této indikaci jako první stát Slovensko na konci ledna 2021. https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-27-01-2021-ivermectin

Lékaři podporují očkování jako zásadní a nenahraditelné, ale než bude dostupné všem, budou lidé zbytečně umírat, zbytečně mít těžké průběhy a následky (long haulers-dlouhý covid) Proto doporučují použití I-Mask protokolu (viz web FLCCC – odkaz výše), tento protokol je již po světě používán a výsledky publikovány. Lze dohledat na inernetu. Svědectví dr. Pierra Koryho v Senátu USA:Dr. Pierre Kory addressing senate on Ivermectin 12/8/20 – YouTube

24.1.2021 NIH změnila názor na použití Ivermectinu u Covid 19, od zákazu k možnosti použití …NIH Revises Treatment Guidelines for Ivermectin for the Treatment of COVID-19

Odkaz popisující mechanizmus účinku vysvětluj dr. Moybeena Syeda zde How Ivermectin Helps Against SARS-COV-2? – YouTube

zde na našem webu jsou přehledně uvedeny další „EXPERIMENTÁLNÍ“ léky dle SÚKL