Vývoj počtu úmrtí na COVID19 v ČR a Švédsku, mortalita a nadúmrtnost do ledna 2021 a nová opatření ve Švédsku

Grafy navazují na příspěvek z poloviny prosince https://www.covidfakta.eu/covid-a-incidence-mortalita/vyvoj-poctu-umrti-na-covid19-v-cr-a-svedsku-celkove-mortalita-a-nadumrtnost-v-cr Celkový kumulativni počet úmrtí na/s COVID-19 (zdroj platz.se) ČR (bílá) a Švédsko (oranžová) – od poloviny listopadu se rozdíl stále zvětšuje v neprospěch ČR. 7 denní klouzavý počtu úmrtí na/s COVID-19 průměr od 12.3 do 28.1. 2021 na/s COVID-19 (zdroj platz.se) ČR (bílá) a Švédsko (oranžová) Kumulovaná … Pokračování textu Vývoj počtu úmrtí na COVID19 v ČR a Švédsku, mortalita a nadúmrtnost do ledna 2021 a nová opatření ve Švédsku