Rubriky
• léčba, léky, ostatní

Další informace o přínosech léčby ivermektinem při pozitivním RT-PCR testu na SARS-CoV2

Sdělení prof. Schwartze z Izraele popisuje design dvojitě zaslepené studie u 119 nehospitalizovaných nemocných. Obě skupiny opakovaně testovali a prokázali, že u nemocných léčených výše uvedeným přípravkem je doba nutného pobytu v karanténě minimálně o 3 dny kratší než u nemocných léčených placebem. Přednášející zdůraznějuje , že zkrácení doby, kdy je nemocný infekční má nejen zdravotní, ale i ekonomické důsledky.

Další sdělení je z konference The BIRD Meeting 20th February 2021 v UK. Přednášející popisuje empirické observace z rutinní praxe: překvapivě nízký výskyt COVID-19 v domově seniorů v USA a ve věznici v Argentině (BIRD), kde se ivermectin rutinně používá k prevenci parazitóz, především svrabu.

Obě přednášky navazují na tuto zprávu na našem z 12.2.2021

1 komentář u „Další informace o přínosech léčby ivermektinem při pozitivním RT-PCR testu na SARS-CoV2“