Rubriky
• kardiovaskulární systém

ACE Inhibitors and ARBs: Good, Bad, or Neutral in COVID-19 Patients?

Z citací použitých v článku není jasné, do jaké míry ACE inhibitory a ARB užívány po celou dobu hospitalizace COVID-19. Ve dvou studiích s však bylo použití ACE inhibitorů nebo ARB spojeno se zlepšenými výsledky u pacientů s hypertenzí a s COVID-19. Dohromady tyto tři studie poskytují předběžnou jistotu, že ACE inhibitory a ARB u COVID-19.pacientů nejsou škodlivé Zda jsou prospěšné pro klinický výsledek je předmětem další prospektivní studie. Výsledky jsou však téměř opačné než níže uvedený francouzský článek.

https://www.jwatch.org/na51458/2020/04/28/ace-inhibitors-and-arbs-good-bad-or-neutral-covid-19

Rubriky
• testování (rRT-PCR, IgG, IGM, IgM, T-CD4+, CD8+)

Modifikace protokolu hodnocení PCR testu firmy Roche dle WHO

Pracovníci laboratoře v německém Augsburgu modifikovali protokol pro průkaz SARS-CoV-2. PCR test od firmy Roche hodnotí dvě cílové sekvence. Jedna ze dvou cílových sekvencí – E-Gen se vyskytuje i u jiných koronavirů. Druhá sekvence ORF-Gen je specifická jen pro SARS-CoV-2. V případě pozitivity pouze na E-gen při odděleném hodnocení obou sekvencí nebyl test hodnocen jako jasně pozitivní. Od 3.4.2020 vzhledem k vysoké prevalenci a na základě doporučení WHO je test hodnocen jako pozitivní i v případě pozitivity jen na E-Gen.

http://www.labor-augsburg-mvz.de/de/aktuelles/coronavirus

Rubriky
• léčba, léky, ostatní

Projekt britské vlády a univerzity v Oxfordu Coronavirus Government Response Tracker

Coronavirus Government Response Trackeru poskytuje zájemcům jak kód API tak veškerá aktuální data volně ke stažení ve formátu CSV. Dostupná data i jejich vizualizace jsou na tomto odkazu …

https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/coronavirus-government-response-tracker

Rubriky
• CT, rtg, sono a MR • plíce

Standardizace sonografie plic u nemocných s COVID

Návrh standardizace sonografického vyšetření od italských autorů ze 24.4. publikovaná na serveru medscape.com

Rubriky
• CT, rtg, sono a MR

Znění doporučení k indikaci zobrazovacích metod – USA

ACR (American College of Radiology) CT nedoporučuje jako úvodní vyšetření. Ani v případě zhoršení stavu při COVID pneumonii nedoporučuje využívat zobrazovací metody – cituji „if symptom worsening is thought to be secondary to COVID-19, imaging would not change management, as current treatment consists of oxygen and supportive care.

Přepněte pro zobrazení velkého počátečního písmene.

Rubriky
• testování (rRT-PCR, IgG, IGM, IgM, T-CD4+, CD8+)

Komentář MUDr. S. Pekové PhD k protokolu CDC pro rRT-PCR

Původní CDC protokol je diagnosticky nevhodný – je navržený na zbytečně variabilní oblast genomu viru (riziko falešných diagnostických negativit, pokud virus bude promutovávat, což evidentně činí), v komplikovaném provedení (3 „komplementární“ detekční reakce místo jedné „jasné, přesné a úderné“). Je to pracné a drahé a naprosto nevhodné pro „high-throughput screening“ populace v čase epidemie. Výsledek by by měl být dostupný rovněž v kvantitativním provedení (tak to provádíme u nás v laboratoři) – tedy jak moc je pacient pozitivní. Vyjadřuje se to v kopiích viru v daném objemu vyšetřovaného vzorku – má to velkou klinickou relevanci.

Navíc je původní CDC protokol poměrně nespecifický a detekuje lehounce i jiné slizniční koronaviry, ne jenom SARS-CoV-2. V případech slabých pozitivit SARS-CoV-2, které se ale mohou kvantitativně v průběhu několika dnů zvýšit, je původní CDC protokol špatný. My jsme jej předělali na 5′ UTR viru, která je pro tento virus naprosto unikátní a specifická. Tento nový a validovaný protokol jsme zdarma nabídli po celém světě (už je snad všude), má ho i řada tuzemských laboratoří, pouze ho prozatím nepoužívají velké laboratoře Fakultních nemocnic v ČR (ke dni 21.4.2020)

Schválil: Matouš Preininger

Rubriky
• genetika • imunitní a hematopoetický systém

Část textu z článku v časopise Reflex – J.Svoboda a P. Kolář

Reakce naší imunity, tudíž i průběh infekce, je v příslušné populaci určena asi z 30 % geneticky, z 60 % sociálními a kulturními vlivy a minimálně z 10 % v nich hraje náhoda (příkladem je žena – superpřenašeč v příběhu Jižní Koreje). V Evropě se vyskytuje 5 majoritních variant Y chromozomů. Tři varianty se vyskytují v “Západní Evropě”, dvě převažují na východ od Rýna, kam patří celé Německo, Dánsko, Polsko, Slovensko, Rakousko, částečně i Švédsko. Samozřejmě i Česká republika. Mapa výskytu 5 variant chromozomu Y se kryje s mapou mortality v Evropě. Na východ od Rýna je až desetkrát nižší počet těžkých průběhů zakončených smrtí. Zatím to ale nemůžeme tvrdit jednoznačně, vzhledem k tomu, že virus je v naší republice krátce.