Přehled léků využívaných experimentálně k léčbě COVID19

Na stránkách SUKL (https://www.sukl.cz/sukl/prehled-hodnocenych-leciv-na-nemoc-covid-19) je ke 3.12. aktualizovaný přehled většiny léčiv, u nichž se zkoumá potenciál jejich léčby u onemocnění COVID19. Většinou se jedná o léky schválené k užití v jiné indikaci. V dokumentu jsou uvedeny i léky od jejichž používání s ve většině států upustilo /antimalarika/. ANTIMALARIKAChlorochin (CQ)Hydroxychlorochin (HCQ)Azithromycin JINÁ ANTIPARAZITIKANitazoxanidNiklosamidIvermektin= Ivermectin ANTIVIROTIKARemdesivirLopinavir/ritonavirRibavirinFavipiravirUmifenovirDarunavirKobicistatBaloxavirKamostat mesilát … Pokračování textu Přehled léků využívaných experimentálně k léčbě COVID19