Rubriky
• léčba, léky, ostatní

Kolchicin nesnížil počet úmrtí nebo hospitalizací, ale u ambulantních pacientů bylo více plicních embolií

Jak rychle se mění vědecké názory a jak rozpotuplné výsledky mohou mít dvě klinické studie dokazuej tato práce. Na rozdíl od článku brazilských autorů viz zde ( https://www.covidfakta.eu/covid-a-incidence-mortalita/kolchicin-a-jeho-ucinky-u-ocvid19-klinicka-studie/) zveřejnili autoři z kandaského Montralu a z Mayo kliniky v USA data u mnohem větší studie s více než 4000 pacientů. Z hodnocení těchto dat vyplývá, že léčba COVID19 kolchicinem v rámci ambulantní péče významně nesnížila počet úmrtí nebo hospitalizací, ale současně bylo u těchto nemocných zaznamenáné více plicních embolií než u kontrolní skupiny léčené placebem. Autoři v dvojitě zaslepené studi s názvem COLchicine CORONAvirus SARS-CoV-2 (COLCORONA) po randomizaci podávali kolchicin v dávce 0,5 mg dvakrát denně po dobu prvních tří dnů a poté jednou denně) nebo placebo.

Do studie byly zařazení pacienti starší 40ti let, kteří měli alespoň jeden z dále uvedených rizikových faktorů a jejicch stave nebyl tak vážný, že vyžadoval hospitalizaci. Zařazen do studie byli pacienti s alespoň jedním z následujících vysoce rizikových kritérií: věk 70 let nebo starší, obezita (index tělesné hmotnosti 30 kg / m2 nebo více), cukrovka, nekontrolovaná hypertenze (systolický krevní tlak ≥ 150 mm Hg), známá respirační onemocnění, známé srdeční selhání, známé koronární onemocnění, horečka nejméně 38,4 ° C za posledních 48 hodin, dušnost v době prezentace, bicytopenie, pancytopenie nebo kombinace vysokého počtu neutrofilů a nízkého počtu lymfocytů.

Článek doposud neprošel recenzním řízením.