Další informace o přínosech léčby ivermektinem při pozitivním RT-PCR testu na SARS-CoV2

Sdělení prof. Schwartze z Izraele popisuje design dvojitě zaslepené studie u 119 nehospitalizovaných nemocných. Obě skupiny opakovaně testovali a prokázali, že u nemocných léčených výše uvedeným přípravkem je doba nutného pobytu v karanténě minimálně o 3 dny kratší než u nemocných léčených placebem. Přednášející zdůraznějuje , že zkrácení doby, kdy je nemocný infekční má nejen … Pokračování textu Další informace o přínosech léčby ivermektinem při pozitivním RT-PCR testu na SARS-CoV2