Rubriky
• incidence, mortalita, statistické analýzy • karanténa, vakcíny, očkování

Kritické hodnocení účinku lockdownů na šíření SARs-CoV2 v Evropě

Autoři z kalifornské „Stanford university“ se snaží kriticky zhodnotit vliv tzv. NPI („nonpharmaceutical interventions“), mezi které patří zákazy vycházení – uzavření v domácnosti a zavíraní podniků a provozoven, na šíření onemocnění COVID19. Včasné přijetí restriktivnějších (mr=“more restrictive“) nefarmaceutických intervencí (mrNPI) počátkem roku 2020 bylo oprávněné kvůli rychlému šíření nemoci, přetíženým zdravotnickým systémům na některých těžce zasažených místech a značné nejistotě ohledně morbidity a mortality viru.

Kvůli možným škodlivým účinkům mrNPI na zdraví jednotlivců nebo ekonomickým důsledkům se škodlivými dopady na zdravotní stav celé společnosti je nutné kriticky analyzovat jejich přínost a předpokládané výhody. Škodlivé účinky lockdownů jsou popisována v mnoha citacích tohoto článku (včetně hladu, předávkování opiáty, zameškaných očkování, nárůstu jiných neinfekčních onemocněni z důvodu omezení dostupnosti zdravotnických služeb, domácího násilí, zvýšení sebevražednosti atd.. Odkaz na českou publikaci na tomto webu je zde (https://www.covidfakta.eu/psychika-sociologie/dopad-covid-19-a-restrikci-na-dusevni-zdravi/)

Přestože jedna prominentní modelová analýza odhadla, že v celé Evropě mrNPI snížili efektivního reprodukčního číslo (R) až o 81 %. chybí jasné empirického posouzení všech opatření a účinky na snížený přenos onemocnění se spíše předpokládají, než aby byly objektivně vyhodnoceny. Téměř celé snížení přenosu se pak přisuzuje vždy poslednímu zavednému zpřísnění opatření, ať už byl zásah jakýkoli, např. úplnému lockdownu ve Francii nebo zákazu veřejných akcí ve Švédsku. Autoři na datech jasné prokazují že, účinek těchto opatření je násobně přeceňovaný.

Autoři nejprve odhadli růst případů COVID-19 ve vztahu k jakékoli implementaci NPI v subnárodních regionech 10 zemí: Anglie, Francie, Německa, Íránu, Itálie, Nizozemska, Španělska, Jižní Koreje, Švédska a Spojených států. Poté izolovali účinky mrNPI odečtením kombinovaných účinků lrNPI a dynamiky epidemie od všech NPI. Používali ke korelaci
růst ve Švédsku a Jižní Koreji, ve dvou zemích zemích, které nezavedly povinné uzavření domácnosti a a lockdown obchodů a restaurací a tyto porovnali s dalšímí 8 státy.

Implementace jakýchkoli NPI byla spojena s významným snížením růstu případů v 9 z 10 všech analyzovaných států včetně Jižní Koreje a Švédska, které implementovaly pouze lr (low restrictive) NPI. Španělsko mělo nevýznamný účinek velmi přísného lockdown. Po odečtení účinků epidemie a lrNPI nenalezneme žádný jasný, významný příznivý účinek mrNPI na růst počtu onemocnění v jakékoli zemi. Například ve Francii byl účinek mrNPI +7% (95% CI: -5% -19%) ve srovnání se Švédskem a +13% (-12% -38%) ve srovnání s Jižní Koreou.

Autoři tedy velmi podrobnou studii uzavírají tvrzením, že na základě popsané analýzy lze vyloučit významný přínost přísných lockdownů, nepovažují jej za zásadně snižující šíření nemoci. Podobného snížení počtu infikovaných a nemocných lze dle autorů dosáhnout i méně omezujícími intervencemi.

Rubriky
• karanténa, vakcíny, očkování • portály, deklarace, petice, odborné diskuze

Úmrtí po vakcinaci proti COVID19 – varování či falešný poplach?


diskuze s francouzským gerontologem na téma očkování křehký lidí v 9. deceniu a možných souvislostí s jejich úmrtím ve formě otázek a odpovědí na servru Medscape..

Deaths in Elderly After COVID-19 Vaccine: Warning or False Alarm?

Rubriky
• portály, deklarace, petice, odborné diskuze

3 základní premisy současné pandemie – dva rozdílné pohledy a diskuze

Překlad úvodního příspěvku diskuzního panelu s názvem Locking Down or Opening Up? A Debate on the Best Path Through the Pandemic na Johns Hopkins Univerzitě z listopadu 2020 ohledně dvou rozdílných přístupů a odborných pohledů na pandemii. Tyto zhruba reprezetují v anglosaském světě vědci a lékaři stojící za GB deklarací a vědci a lékaři stojící za John Snow memorandem. Celá diskuze samozřejmě probíhala v době, kdy nebyla dostupná vakcína.

Úplně první premisa je, že existuje velmi velký rozdíl v ohrožení infekční nemocí u lidí, kteří jsou starší oproti lidem, kteří jsou mladší. U lidí starších 70 let důkazy naznačují, že existuje přibližně 95% míra přežití, což je velmi nízká míra přežití u virové infekce. Je to vážný problém pro starší populace a také pro lidi, kteří mají určitá chronické onemocnění. U mladší části populace do 70 let je průběh mnohem mírnější. Údaje o nulové prevalenci z celého světa tedy nyní naznačují, že míra přežití je řádově 99,95%.

Druhým předpokladem je, že nulový výsledek = vymýcení = úplné zastavení infekce a onemocnění COVID19 není možné. Není to proveditelné. Lidé ukazují na místa jako Nový Zéland jako protiklady k Evropě či USA. Ale ani Nový Zéland se nemůže chránit navždy. Autor v listopadu uvádí a leden 2021 jen jeho slova potvrzuje, že úvaha o možném o nulovém výsldku (vymýcení) COVID jako o rozumném potenciálním výsledku je z říše fantazie. A pokud se k tomuto výsledku budeme pokoušet dostat, bude poškození lidské civilizace a struktury společnosti obrovské.

Třetím předpokladem je, že neexistuje nic jako strategie stádní imunity. Stádní imunita stáda je koncovým bodem této epidemie bez ohledu na to, jakou strategii zvolíme!! Nejedná se o politiku mít stádovou imunitu. Imunita stáda je základní biologický fakt. Popírat, že stádní imunita bude nakonec koncovým bodem epidemie, je jako popřít, že gravitace existuje. To se nakonec stane. Takto epidemie skončí.

Přepis základních tezí přednášek je zde https://33charts.com/john-snow-memo/, celá diskuze je na youtube zde.

Stále probíhá polemika mezi dvěma stanovisky:
jedno je John Snow Memorandum nyní 6900 podporujících odborníků

druhé je GB declaration, – nyní přes 750 tisíc signatářů z toho 13900 odborníků v oblasti infekčních onemocnění a epidemiologů a více než 40 tisíc lékarů jiných oborů – viz zde https://gbdeclaration.org/view-signatures/ a na našem webu zde

Rubriky
• incidence, mortalita, statistické analýzy • populárně naučné - nerecenzované

Vývoj počtu úmrtí na COVID19 v ČR a Švédsku, mortalita a nadúmrtnost do ledna 2021 a nová opatření ve Švédsku

Grafy navazují na příspěvek z poloviny prosince https://www.covidfakta.eu/covid-a-incidence-mortalita/vyvoj-poctu-umrti-na-covid19-v-cr-a-svedsku-celkove-mortalita-a-nadumrtnost-v-cr

Celkový kumulativni počet úmrtí na/s COVID-19 (zdroj platz.se) ČR (bílá) a Švédsko (oranžová) – od poloviny listopadu se rozdíl stále zvětšuje v neprospěch ČR.

7 denní klouzavý počtu úmrtí na/s COVID-19 průměr od 12.3 do 28.1. 2021 na/s COVID-19 (zdroj platz.se) ČR (bílá) a Švédsko (oranžová)

Kumulovaná nadúmrtnost do 51. týdne ČR srovnání 2017, 2018 a 2019 zdroj dat csu.cz. V roce 2020 klesla pod 10 násobek SD až 51 týden. Od 41. týdne až do 51. týden (maximum byl cca 42 násobek SD) byla vyšší. Při srovnání se Z skóre dle webu euromomo.eu se nad 40 násobek dostalo pouze Španělsko cca ve 14 týdnu 2020, v současnosti je Portugalsko na cca 38 násboku Z skóre.

Nadúmrtnost dle euromomo.eu ve Švédsku nepřekročila na podzim 10ti násobek Z skóre a v novém roce dále klesá dle webu euromomo.eu .

Přesto celková mortalita od 20 do 45. týdne nepřekročila normální dlohodoubé kolísání a cca od 50. do 2. týdne dosáhla maximálně 7násobku tzv. z skóre (přesnější než SD, ale její obdoba) prakticky bez povinných roušek (kromě MHD ve špičce, letišť a nemocnic) a s otevřenými restauracemi, od 20:00 jen s limonádou.

O důvodech rozdílné celkové úmrtnosti i počtu úmrtí na/s COVID-19 lze zatím jen spekulovat, jistě se na nich podílí též hustota osídlení, možná odlišný zdravotní stav populace, genetika a jiné sociální zvyky.

Znění doposud nejpřísnějších opatření ve Švédsku z 24.1.2021, která odpovídají zhruba PES 3-4

Orgány ve Švédsku rozšířily řadu omezení souvisejících s koronavirovými chorobami (COVID-19) minimálně do 7. února po zvýšení počtu případů. Úředníci vyzvali všechny nepodstatné veřejné služby, aby zůstaly zavřené do 7. února. Bary a restaurace musí pozastavit prodej alkoholu po 20 hodině. Úřady rovněž rozšířily distanční vzdělávání pro střední školy do 1. dubna.

Úřady zakázaly cestování z Velké Británie a Dánska minimálně do 31. ledna kvůli nové variantě COVID-19 aktivní v těchto zemích. Výjimky z tohoto zákazu cestování zahrnují švédské státní příslušníky, pracovníky dopravy, cestování z naléhavých rodinných důvodů a jednotlivce, kteří žijí nebo pracují ve Švédsku. Osvobození cestující, kteří přijíždějí ze Spojeného království, musí mít negativní test COVID-19 provedený do 72 hodin před příjezdem do Švédska.

Úředníci rovněž zakázali jakékoli nepodstatné cestování mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) a Švýcarsko minimálně do 31. března. V souladu s doporučeními EU povolují úřady cestujícím z Austrálie, Japonska, Nového Zélandu, Rwandy, Singapuru, Jižní Koreje, Thajska, a Uruguay, vstoupit. Výjimky ze zákazu zahrnují studenty, zdravotnické pracovníky, přeshraniční pracovníky, diplomaty, pracovníky v nákladní dopravě, cestující na cestě a osoby cestující v naléhavých rodinných případech. Švédské ministerstvo zahraničních věcí nadále nedoporučuje jakékoli nepodstatné cestování do zemí mimo EHP a Švýcarsko.

Ve Švédsku úřady zakázaly veřejná shromáždění a akce více než osmi lidí; pohřby mohou proběhnout až s 20 účastníky.

Úředníci povolují maximálně čtyři osoby u stolu v barech nebo restauracích, ačkoli od roku 2000 zakazují prodej alkoholu. Nepodstatné veřejné budovy, včetně lázní, muzeí a sportovních hal, jsou do 7. února uzavřeny.

Úřady nadále doporučují používání obličejových masek ve veřejné dopravě během dopravní špičky. Poskytovatelé cestování také zavedli přísná hygienická a sociální opatření se zachováním 2m odstupů při poskytování služeb.

Otevřeny jsou obchody, stravovací zařízení a mnoho nepodstatných podniků, které však musí omezit počet zákazníků a dodržovat pokyny pro sociální distancování.

Úřady by mohly v nadcházejících týdnech znovu zavést, rozšířit, dále zmírnit nebo jinak změnit jakákoli omezení s minimálním nebo žádným upozorněním v závislosti na aktivitě choroby.

https://www.garda.com/crisis24/news-alerts/433756/sweden-authorities-extend-nationwide-covid-19-related-restrictions-as-of-jan-24-update-10

Rubriky
• CNS • ledviny • plíce

Mechanizmus postižení mozku u COVID19 experimentální studie


. Autoři popisují distribuci proteinu S1, odděleného od vlastního viru (podjednotka spike proteinu), a jeho schopnost překonat „blood brain“ bariéru (BBB). Intravenózně injikovaný protein S1 (I-S1) byl vychytáván v různých orgánech, včetně plic, sleziny, ledvin a jater. Absorpce I-S1 byla nejvyšší v játrech a v plicích. Jde o experimentální studii na na myších uveřejněnou v prosinci 2020 v časopise Nature Neuroscience
V mozku myší byl protein I-S1 degradován a do 30 minut po injekci přestoupil polivna podaného množství stěnu kapilár. To naznačuje, že I-S1 vstupuje přes BBB neporušený, ale nakonec je degradován v mozku. Zde způsobí uvolnění cytokinů, které vyvolají zánětlivou reakci a následnou neurotoxicitu.
V závislosti na pohlaví myší bylo vychytávání protein I-S1 vyšší v bulbus olfacotirus, játrech a ledvinách u samců a ve slezině u samiček. Při intranazálním podání bylo množství proteinu v CNS 10x nižší, než při intravenózním podání.

Autoři vyvolali u myší zánětlivý stav injekcí lipopolysacharidu (LPS) a zjistili, že zánět zvýšil absorpci I-S1 v mozku i v plicích (kde byla absorpce zvýšena o 101%). Zánět může zvýšit toxicitu S1 pro plicní tkáň zvýšením absorpce,virového proteinu I-S1 a totéž platí pro jeho průnik do mozku, „pravděpodobně kvůli narušení BBB“.

Rubriky
• incidence, mortalita, statistické analýzy • populárně naučné - nerecenzované • testování (rRT-PCR, IgG, IGM, IgM, T-CD4+, CD8+)

Senzitivita a specificita, spolehlivost PCR testů

O spolehlivosti PCR testů, její závislosti na počtu cyklů CT jsme informovali s uvedením 6 zahraničních zdrojů zde.

Nyní uvádím odkaz na výborný rozbor této problematiky v češtině.

Rubriky
• incidence, mortalita, statistické analýzy • kardiovaskulární systém • ledviny • plíce

Pozdní komplikace nemocných hopitalizovaných s COVID19

Ve studi bylo sledováno 47780 hospitalizovaných pacientů s COVID-19 (průměrný věk 65 let, 55% mužů) , propuštěných nejpozději 31. srpna 2020, a tatko skupina byla statisticky srovnávána s s kontrolní skupinou s obdobnou klinickou i demografickou skladbou. Po dobu 140/153 dnů byla sledována úmrtnost ze všech příčin a diagnózy respiračních, kardiovaskulárních, metabolických, ledvinových a jaterních nemocí či opakovaná přijetí do nemocnice. Počet opakovaných přijetí byl u nemocných s prodělaným COVID-19, 3,5 krát (3,4 – 3,6) větší, než v kontrolní skupině. Počet úmrtí přepočtený na 1000 osob byl u nemocných s prodělaným COVID-19 7,7krát (7,2 – 8,3) větší.

Ve srovnání s běžnou populací byli jedinci s prodělaným COVID-19 ve věku ≥ 50 let, častěji muži, žijící v sicálně slabé oblasti, bývalý kuřáci, s nadváhou či obézní. Jednotlivci vyžadující hospitalizaci na JIP měli následně po propuštění vyšší výskyt respiračních onemocnění a cukrovky, ale opak byl pravdivý pro mortalitu, opakované přijetí do nemocnice a MACE (major adverse cardiovascular event). Článek dosud neprošel recenzním řízením a nebyl přijat k publikaci.

Rubriky
• karanténa, vakcíny, očkování

Reakce imunitního systému po různých typech vakcín proti SARS-CoV-2

V září 2020 uveřejnili v časopise Nature tři autoři (imunolog, infekciolog a patolog) z Kanady přehledný článek popisující možné a předpokládané reakce imunitního systému na virus SARS-CoV-2 a také na různé typy očkování proti infekci virem SARS-CoV-2.

Přestože zbývá ještě mnoho k dokonalému prozkoumání imunitní reakce na infekci SARS-CoV-2, je velmi pravděpodobné, že se liší od reakce na vakcínu.

První reakce na infekci je stejná jako u SARS či MERS a spočívá v supresi vrozené imunitní odpovědi včetně reakce dendritických buněk, a tlumí produkci interferonu typu I a typu III. tato schopnost může vysvětlovat delší inkubační dobu (2-12 dnů). Delší období nekontrolované replikace viru je nejspíše příčinou následné dysregulované zánětlivé odpovědi u některých jedinců. Tyto případy se vyznačují výrazně zvýšeným počtem zánětlivých monocytů a neutrofilů v krvi a monocytů CD14 + CD16 + makrofágův dýchacích cestách a zvýšením systémové hladiny zánětlivých cytokinů a chemokinů.

V článku jsou podrobně rozebrány imunitní reakce na všechny typy vakcín. Podrobněji ale excerptujeme v češtině jen část týkajících se již schválených mRNA vakcín.

mRNA vakcíny jsou neinfekční a jsou syntetizovány transkripcí in vitro bez mikrobiálních ( virových molekul. To umožňuje jejich rychlou a levnou produkci a opakované očkování a indukuje silnou produkci specifických protilátek proti S protein ale i primárni odpověď CD4 + T buněk u většiny účastníků preklinické a klinické studie. Tyto vlastnosti odlišují mRNA vakcíny od živých oslabených virových vakcín, inaktivovaných virových vakcín, podjednotkových vakcín a rekombinantních virových vektorových vakcín, pokud jde o bezpečnost, účinnost a problémy antivirové imunity.
V říjnu 2020 bylo klinických studiích 6 vakcín COVID-19 založených na mRNA a 4 vakcíny COVID-19 založené na DNA, přičemž 27 takových vakcín (16 vakcín založených na mRNA a 11 založených na DNA ) bylo v preklinickém vývoji. Pfizer a BioNTech také vyvinuly lipidové nanočástice, které bezpečně dopraví mRNA kódující S protein RBD (známý jako BNT162b1) do buněčné cytoplazmy.

Rubriky
• incidence, mortalita, statistické analýzy • karanténa, vakcíny, očkování • populárně naučné - nerecenzované

Vedlejší účinky očkování s následným úmrtím – zpráva norské lékové agentury

15. ledna uveřejnila Norská léková agentura (obdoba Státního ústavu pro pro kontrolu léčiv – SÚKL) zprávu o 23 úmrtích klientů středisek s pečovatelskou službou starších 80 let v krátké době po očkování přípravkem Comirnaty (BioNTec/Pfizer). Hlavními klinickými příznaky byla zvýšená teplota a zvracení., dyspnoe a únava

Ve zprávě tato agentura upozornňuje, že v klinické studie BioNTec/Pfizer nebyli zařazeni nemocní s nestabilním nebo akutním onemocnění a jen velmi málo dobrovolníků starších 85 let. V zářízeních, ve kterých došlo k úmrtí po očkování umírá cca 400 klientů týdně.

Následkem těchto úmrtí Norská agentura pro kontrolu léčiv upraví doporučení pro vakcinaci týkající se starších a křehkých (frail) osob.

https://legemiddelverket.no/nyheter/covid-19-vaccination-associated-with-deaths-in-elderly-people-who-are-frail

https://legemiddelverket.no/english/covid-19-and-medicines/vaccines-against-covid-19/reported-suspected-adverse-reactions-of-covid-19-vaccines

Rubriky
• karanténa, vakcíny, očkování • populárně naučné - nerecenzované • portály, deklarace, petice, odborné diskuze

Kritéria a pokyny k očkování dle CDC.gov a CDC.europa.eu

Hlavní odlišnost je postoj k nemocným, kteří již prodělali onemocnění COVID19. Text CDC na adrese https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/clinical-considerations.html uvádí:

V odstavci s nadpisem „Vaccination of persons with a SARS-CoV-2 infection or exposure ..“ pododstavec „Persons with a current or prior history of SARS-CoV-2 infection“ je uvedeno

Data from clinical trials indicate that mRNA COVID-19 vaccines are safe in persons with evidence of a prior SARS-CoV-2 infection. Vaccination should be offered to persons regardless of history of prior symptomatic or asymptomatic SARS-CoV-2 infection. Viral testing to assess for acute SARS-CoV-2 infection or serologic testing to assess for prior infection solely for the purposes of vaccine decision-making is not recommended.

Anamnézu týkající se předchozí infekce tedy nepovažuji za významnou pro vhodnost provedení vakcinace.

V přiloženém souboru ohledně strategio vakcinace a určování priorit a pořadí při vakcinace obvytelstva v EU a UK z konce prosince 2020 též není zmíněno odsouvání vakcinace nemocných s již prodělaným onemocněním na pozdější období.

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-vaccination-and-prioritisation-strategies-eueea

Zde se uvádí v oddíle: Practical considerations

People with previous COVID-19 infection were not excluded from Phase 3 trials, and there is no current evidence of harm or absence of efficacy. As the exact duration of natural immunity from COVID-19 infection is currently unknown, at this stage it is advisable not to exclude people with previous COVID-19 infection from vaccination. Nevertheless, these aspects need to be followed up and updated according to the emerging evidence.