Rubriky
• populárně naučné - nerecenzované • pro neodbornou veřejnost

Původ viru a analýza konfliktu zájmů virologů z USA

Nicholas Wade je britský autor a novinář. Je autorem mnoha knih a pracoval jako redaktor časopisu Nature, Science a Science v The New York Times. Ve velmi podrobné a pečlivé analýze popisuje vědecká fakta o původu viru a podrobuje kriticke první prohlášení známých světových virologů publikované v únoru 2019 v časopise Lancet a článku publikovaného 17. 3. v časopise Nature Medicine od KG Anderse et al. ze společnosti Scripps Research.

Podrobně analyzuje konflikt zájmů Petera Daszaka, prezidenta EcoHealt Alliance. Podrobně též vyvrací argumenty Adersena, která jsou používány k potvrzení přirodního původu viru. Uvádí, že výše jmenovaní vědci nepředložili žádné důkazy, ale jen čisté spekulace. Přesto jsou tyto dva zdroje světovou vědeckou komunitou citovány jako relativně přesvědčivé důkazy, vylučující laboratorní původ viru. Pan Wade uvádí, že jde spíše o politická prohlášení než o vědeckou analýzu.

Dále v textu uvádí mnoho důkazů o propojeni dr Shi Zheng Li o propojení této hlavní osoby z Wuhanu a autorů výše uvedených článků. Též uvádí citace této autorky z roku 2015 o významu tzv. „gain of function“ experimentů.

9.12.2019 např. Dr. Daszak , spolupracovník a spoluřešitel amerikou financovaný grantů, realizovaných částečně též ve Wuhanu popisuje jak tento institut reprogramoval „spike protein“ a vytvořil chimerické koronaviry schopné infikovat humanizované myši – přesně uvádí , že v posledních 6-7 letech vytvořili 100 druhů nových koronavirů velmi podobných SARS viru. Tentýž autor ale v dubnu 2020 prohlašuje, že myšlenka, že by původce COVID19 unikl z laboratoře je úplný nesmysl.

Autor popisuje celkem na 29 stranách s podrobnými citacemi mnohá další fakta, včetně analýzy grantových zpráv z let minulých.

Dr. Anderse a Dr. Daszak obdrželi 82 miliónový grant, jako druhý a třetí hlavní řešitelé od National Institute of Allergy and Infectious Diseases v srpnu 2020.

Druhý přiložený zdroj je v němčině z dubna, publikovaný v Neuer Zürcher zeitung

Rubriky
• karanténa, vakcíny, očkování • populárně naučné - nerecenzované • portály, deklarace, petice, odborné diskuze

Koronavirus tady s námi zůstane – možné varianty budoucího vývoje dle 119 imunologů- v čas. Nature

V článku z 16.2.2021 z časopisu Nature autor Nicky Phillips rozvádí varianty budoucího vývoje současné pandemie. V průběha ledna se zeptal 119 významných imunologů z 23 zemí na několik otázek týkajících se dalšího vývoje cirkulace viru v populaci či jeho schopnosti unikat imunitnímu systému. Většina z nich (89%) se přiklání k variantě, že virus bude v populaci nadále cirkulovat a nepodaří se jej celosvětově eliminovat.

V článku jsou citování názory mnha imunologů a vývojových biologu. Dle nich je plánování vymýcení = úplná eradikace tohoto viru ze světa v nejbližší budocnosti jako pokus plánovat stavbu žebříku k měsíci. Je to nereálné. Nepodaří-li se však virus vymýtit, neznamená to, že smrt, nemoc nebo sociální izolace budou pokračovat v měřítcích dosud viděných. Budoucnost bude do značné míry záviset na typu imunity, kterou lidé získají infekcí nebo očkováním, a na tom, jak se virus vyvine. Možné varianty vývoje i konečného stavu při probíhající vakcinaci a získávání imunity proděláním infekce jsou znázorněny na vývojovém diagramu.

Koronavirus by se i navzdory vakcinaci mohl vyhnout imunitě získané infekcí a /nebo přelstít i imunitu získanou po očkování. Laboratorní studie ukázaly, že neutralizační protilátky v krvi lidí, kteří měli COVID-19, jsou méně schopné rozpoznat jihoafrickou virovou variantu s mutací „spike“ proteinu, na který vakcíny cílí. Přesto má imunitní systém v rukávu spoustu triků a může reagovat na mnoho dalších rysů viru, nejen na spike protein. Je pravděpodobné, že vakcíny mohou chránit lidi před před těžkým průběhem onemocněním mutovanými typy viru SARS-CoV-2.

Koronavirus SARS-CoV-2 by tak mohl obrazně následovat vývoj pandemie španělské chřipky typu A v roce 1918, která zabila více než 50 milionů lidí, ale i v současnosti si ročně vyžádá zhruba 650 000 životů ročně a stát se endemickým virem. Chřipka a čtyři lidské koronaviry, které způsobují běžné nachlazení, jsou také endemické: ale kombinace každoročních vakcín a získané imunity znamená, že společnosti tolerují sezónní úmrtí a nemoci, které přinášejí, aniž by vyžadovaly lockdowny, roušky a sociální distancování. Je tedy pravděpodobné, že se i tato infekce stane méně závažným problémem a bude populací cirkulovat v sezónních infekcích s každoročními zimními ohnisky.

Ovšem velký vliv na budoucí vývoj bude mít skutečnost, zda se etabluje v populaci divokých zvířat. Virus SARS-CoV-2 může snadno infikovat mnoho zvířat, včetně koček, králíků a křečků. Je obzvláště infekční u norků a hromadná propuknutí infekce na farmách norků v Dánsku a Nizozemsku vedla k porážkám obrovského množství zvířat. Virus se také prokazatelně přenesl mezi norky a lidmi. Pokud by se usadil v populaci divokých zvířat a mohl by se šířit zpět na člověka, bylo by velmi obtížné jeho šíření kontrolovat.

doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-00396-2

Rubriky
• incidence, mortalita, statistické analýzy • populárně naučné - nerecenzované • portály, deklarace, petice, odborné diskuze

Pět kroků ke zvládnutí epidemie – prohlášení statistiků

  1. Položit rozumné otázky.
  2. Získat relevantní a správná data.
  3. Na jejich základě tvořit matematické, či lépe statistické modely a učinit nějaký úsudek.
  4. Pomocí odhadnutých parametrů vytvořit predikci.
  5. Na základě predikce rozhodnout.

My – matematičtí statistici a biostatistici, datoví analytici, matematičtí modeláři a obecně lidé profesionálně pracující s daty – musíme bohužel konstatovat, že u nás selhal hned druhý krok a žádné další již nemohly rozumně následovat. Téměř rok po začátku epidemie neznáme parametry PCR testů a nejsme si tedy jisti, kolik falešně negativních a falešně pozitivních výsledků lze očekávat. To nám například zcela zatemnilo úsudek stran reinfekcí. 

Politikům tak nezbývá než se rozhodovat na základě dojmů, emocí, pocitů a přání a z plejády více či méně fantastických scénářů pak retrospektivně vybírat ty, které konvenují jejich emocionálním rozhodnutím. 

Tento způsob řešení koronavirové epidemie nás ohrožuje víc než virus samotný.

Celý text je zde

Rubriky
• karanténa, vakcíny, očkování • populárně naučné - nerecenzované

„Věnujme se seniorům a rizikové skupině s obezitou a dalšími chorobami“

Ty ostatní zdravé nechme lyžova nebo chodit do školy !! Tak získají imunitu a nic zvláštního se jim nestane.

Cíl poskytnout vakcínu 70–80 procent obyvatelstva ČR je zavádějící. Musíme se převážně zaměřit na rizikovou populaci, což je asi milion lidí. Ale pokud onemocní někdo mladší a zdravý? „Nechte se promořit, nic moc nehrozí, statistika to potvrzuje,“ říká Zdeněk Hostomský. Za chybné považuje i úvahy o omezení očkování na jednu dávku, aby to vystačilo pro víc lidí. „Raději proočkovat rizikové supiny pořádně, a zbytek si s tím poradí i bez vakcíny.“

Reálnou potřebu očkování lze odvodit z údajů českého zdravotnického statistického ústavu ÚZIS. Pokud se podaří proočkovat nejrizikovějších 10 procent, úmrtnost klesne o 70 procent, a když proočkujeme dalších rizikových 10 procent, smrtnost klesne ještě o 15 procent. Ale ostatní lidi bych pustil na lyžařské svahy, otevřel školy.

Priorita by neměla být zabránit šíření nemoci, ale zabránit úmrtí lidí. Znamená to především ochránit seniory, že umřou dřív než by museli. Kdo jsou rizikové skupiny, to je dobře definované. Průměrný věk zemřelých je 79 – 80 let, pak tu jsou také lidé obézní a s dalšími chorobami. Tihle lidé by se měli aktivně kontaktovat a přemluvit k očkování, ne nutit. Jde nám o to snížit počet úmrtí. Až se to podaří, můžeme veškerou kampaň zastavit.

Výše uvedené odstavce jsou citace z mé přednášky přednesené na konferenci Vakcinační perspektivy – konference 29.1.2021 (program v příloze). Stále probíhá polemika mezi dvěma odbornými stanovisky:

První je zhruba reprezentováno GB declaration, – nyní přes 750 tisíc signatářů z toho 13900 odborníků v oblasti infekčních onemocnění, epidemiologů a odborníku z oblasti veřejného zdravotnictví a více než 40 tisíc lékarů jiných oborů – viz zde https://gbdeclaration.org/view-signatures/.

Cíle této deklarace zdůrazňuji ochranu nejvíce ohrožených skupin při co nejmenším narušení fungování školství a tzv. lockdownů a

Druhý pohled reprezenzují signatáři John Snow Memorandum nyní, v lednu 2021, s podpisem 6900 podporujících odborníků viz zde https://www.johnsnowmemo.com/. Toto memorandum zdůrazňuje maximální trasování napříč populací, lokální i celostátní lockdowny, uzavření škol a omezení pohybu, Cílem je snížení incidence a následně i komplikovaných průběhů onemocnění ve všech věkových skupinách. Zdůrazňuje fakt, že v malém procentu probíhá onemocnění fatálně i u jedinců mladších 60 let.

Tento přístup je velmi úspěšný na Tajwanu, a reativně úspěšný v Austrálii či na Novémé Zélandu. V EU jsou úspěchy lockdownů ve většině států diskutabilní. Při masivním komunitním šíření a dosažení kapacit JIP oddělení je to však politicky nejsnáze obhajitelné řešení.

Kultivovaná diskuze k oběma přístupům v angličtině je v předchozím příspěvku v angličtině

Rubriky
• incidence, mortalita, statistické analýzy • populárně naučné - nerecenzované

Vývoj počtu úmrtí na COVID19 v ČR a Švédsku, mortalita a nadúmrtnost do ledna 2021 a nová opatření ve Švédsku

Grafy navazují na příspěvek z poloviny prosince https://www.covidfakta.eu/covid-a-incidence-mortalita/vyvoj-poctu-umrti-na-covid19-v-cr-a-svedsku-celkove-mortalita-a-nadumrtnost-v-cr

Celkový kumulativni počet úmrtí na/s COVID-19 (zdroj platz.se) ČR (bílá) a Švédsko (oranžová) – od poloviny listopadu se rozdíl stále zvětšuje v neprospěch ČR.

7 denní klouzavý počtu úmrtí na/s COVID-19 průměr od 12.3 do 28.1. 2021 na/s COVID-19 (zdroj platz.se) ČR (bílá) a Švédsko (oranžová)

Kumulovaná nadúmrtnost do 51. týdne ČR srovnání 2017, 2018 a 2019 zdroj dat csu.cz. V roce 2020 klesla pod 10 násobek SD až 51 týden. Od 41. týdne až do 51. týden (maximum byl cca 42 násobek SD) byla vyšší. Při srovnání se Z skóre dle webu euromomo.eu se nad 40 násobek dostalo pouze Španělsko cca ve 14 týdnu 2020, v současnosti je Portugalsko na cca 38 násboku Z skóre.

Nadúmrtnost dle euromomo.eu ve Švédsku nepřekročila na podzim 10ti násobek Z skóre a v novém roce dále klesá dle webu euromomo.eu .

Přesto celková mortalita od 20 do 45. týdne nepřekročila normální dlohodoubé kolísání a cca od 50. do 2. týdne dosáhla maximálně 7násobku tzv. z skóre (přesnější než SD, ale její obdoba) prakticky bez povinných roušek (kromě MHD ve špičce, letišť a nemocnic) a s otevřenými restauracemi, od 20:00 jen s limonádou.

O důvodech rozdílné celkové úmrtnosti i počtu úmrtí na/s COVID-19 lze zatím jen spekulovat, jistě se na nich podílí též hustota osídlení, možná odlišný zdravotní stav populace, genetika a jiné sociální zvyky.

Znění doposud nejpřísnějších opatření ve Švédsku z 24.1.2021, která odpovídají zhruba PES 3-4

Orgány ve Švédsku rozšířily řadu omezení souvisejících s koronavirovými chorobami (COVID-19) minimálně do 7. února po zvýšení počtu případů. Úředníci vyzvali všechny nepodstatné veřejné služby, aby zůstaly zavřené do 7. února. Bary a restaurace musí pozastavit prodej alkoholu po 20 hodině. Úřady rovněž rozšířily distanční vzdělávání pro střední školy do 1. dubna.

Úřady zakázaly cestování z Velké Británie a Dánska minimálně do 31. ledna kvůli nové variantě COVID-19 aktivní v těchto zemích. Výjimky z tohoto zákazu cestování zahrnují švédské státní příslušníky, pracovníky dopravy, cestování z naléhavých rodinných důvodů a jednotlivce, kteří žijí nebo pracují ve Švédsku. Osvobození cestující, kteří přijíždějí ze Spojeného království, musí mít negativní test COVID-19 provedený do 72 hodin před příjezdem do Švédska.

Úředníci rovněž zakázali jakékoli nepodstatné cestování mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) a Švýcarsko minimálně do 31. března. V souladu s doporučeními EU povolují úřady cestujícím z Austrálie, Japonska, Nového Zélandu, Rwandy, Singapuru, Jižní Koreje, Thajska, a Uruguay, vstoupit. Výjimky ze zákazu zahrnují studenty, zdravotnické pracovníky, přeshraniční pracovníky, diplomaty, pracovníky v nákladní dopravě, cestující na cestě a osoby cestující v naléhavých rodinných případech. Švédské ministerstvo zahraničních věcí nadále nedoporučuje jakékoli nepodstatné cestování do zemí mimo EHP a Švýcarsko.

Ve Švédsku úřady zakázaly veřejná shromáždění a akce více než osmi lidí; pohřby mohou proběhnout až s 20 účastníky.

Úředníci povolují maximálně čtyři osoby u stolu v barech nebo restauracích, ačkoli od roku 2000 zakazují prodej alkoholu. Nepodstatné veřejné budovy, včetně lázní, muzeí a sportovních hal, jsou do 7. února uzavřeny.

Úřady nadále doporučují používání obličejových masek ve veřejné dopravě během dopravní špičky. Poskytovatelé cestování také zavedli přísná hygienická a sociální opatření se zachováním 2m odstupů při poskytování služeb.

Otevřeny jsou obchody, stravovací zařízení a mnoho nepodstatných podniků, které však musí omezit počet zákazníků a dodržovat pokyny pro sociální distancování.

Úřady by mohly v nadcházejících týdnech znovu zavést, rozšířit, dále zmírnit nebo jinak změnit jakákoli omezení s minimálním nebo žádným upozorněním v závislosti na aktivitě choroby.

https://www.garda.com/crisis24/news-alerts/433756/sweden-authorities-extend-nationwide-covid-19-related-restrictions-as-of-jan-24-update-10

Rubriky
• incidence, mortalita, statistické analýzy • populárně naučné - nerecenzované • testování (rRT-PCR, IgG, IGM, IgM, T-CD4+, CD8+)

Senzitivita a specificita, spolehlivost PCR testů

O spolehlivosti PCR testů, její závislosti na počtu cyklů CT jsme informovali s uvedením 6 zahraničních zdrojů zde.

Nyní uvádím odkaz na výborný rozbor této problematiky v češtině.

Rubriky
• incidence, mortalita, statistické analýzy • karanténa, vakcíny, očkování • populárně naučné - nerecenzované

Vedlejší účinky očkování s následným úmrtím – zpráva norské lékové agentury

15. ledna uveřejnila Norská léková agentura (obdoba Státního ústavu pro pro kontrolu léčiv – SÚKL) zprávu o 23 úmrtích klientů středisek s pečovatelskou službou starších 80 let v krátké době po očkování přípravkem Comirnaty (BioNTec/Pfizer). Hlavními klinickými příznaky byla zvýšená teplota a zvracení., dyspnoe a únava

Ve zprávě tato agentura upozornňuje, že v klinické studie BioNTec/Pfizer nebyli zařazeni nemocní s nestabilním nebo akutním onemocnění a jen velmi málo dobrovolníků starších 85 let. V zářízeních, ve kterých došlo k úmrtí po očkování umírá cca 400 klientů týdně.

Následkem těchto úmrtí Norská agentura pro kontrolu léčiv upraví doporučení pro vakcinaci týkající se starších a křehkých (frail) osob.

https://legemiddelverket.no/nyheter/covid-19-vaccination-associated-with-deaths-in-elderly-people-who-are-frail

https://legemiddelverket.no/english/covid-19-and-medicines/vaccines-against-covid-19/reported-suspected-adverse-reactions-of-covid-19-vaccines

Rubriky
• karanténa, vakcíny, očkování • populárně naučné - nerecenzované • portály, deklarace, petice, odborné diskuze

Kritéria a pokyny k očkování dle CDC.gov a CDC.europa.eu

Hlavní odlišnost je postoj k nemocným, kteří již prodělali onemocnění COVID19. Text CDC na adrese https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/clinical-considerations.html uvádí:

V odstavci s nadpisem „Vaccination of persons with a SARS-CoV-2 infection or exposure ..“ pododstavec „Persons with a current or prior history of SARS-CoV-2 infection“ je uvedeno

Data from clinical trials indicate that mRNA COVID-19 vaccines are safe in persons with evidence of a prior SARS-CoV-2 infection. Vaccination should be offered to persons regardless of history of prior symptomatic or asymptomatic SARS-CoV-2 infection. Viral testing to assess for acute SARS-CoV-2 infection or serologic testing to assess for prior infection solely for the purposes of vaccine decision-making is not recommended.

Anamnézu týkající se předchozí infekce tedy nepovažuji za významnou pro vhodnost provedení vakcinace.

V přiloženém souboru ohledně strategio vakcinace a určování priorit a pořadí při vakcinace obvytelstva v EU a UK z konce prosince 2020 též není zmíněno odsouvání vakcinace nemocných s již prodělaným onemocněním na pozdější období.

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-vaccination-and-prioritisation-strategies-eueea

Zde se uvádí v oddíle: Practical considerations

People with previous COVID-19 infection were not excluded from Phase 3 trials, and there is no current evidence of harm or absence of efficacy. As the exact duration of natural immunity from COVID-19 infection is currently unknown, at this stage it is advisable not to exclude people with previous COVID-19 infection from vaccination. Nevertheless, these aspects need to be followed up and updated according to the emerging evidence.

Rubriky
• karanténa, vakcíny, očkování • populárně naučné - nerecenzované • pro neodbornou veřejnost

Návrh kritérií pro očkování v ČR

Dle České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP

KOHO NEOČKOVAT

  1. Neočkovat zatím osoby, které prokazatelně onemocnění COVID-19 prodělaly v minulosti (potvrzené PCR testem), pokud byly stanoveny a detekovány specifické IgG/IgA protilátky v období více než 3 měsíce po onemocnění.
  2. Neočkovat osoby, které prodělávají akutní infekční onemocnění jakéhokoliv původu (tj. příznakové osoby – teplota, kašel, rýma, pneumonie, průjmy atd.), a to a nejméně 2 týdny po odeznění příznaků.

KOHO OČKOVAT

U seniorů nad 75 let preferujeme jednoznačně očkování (pokud neprodělali prokazatelně coronavirovou infekci viz bod 1) bez dalšího zkoumání zdravotního stavu kromě případné aktuálně probíhající jakékoliv
infekce viz bod 2).

Osoby s imunosupresí, s autoimunnitními onemocněními (RS, Crohn atd), alergiky, mladistvé atd. viz podrobněji ve stanovisku odborné společnosti v příloze.

Rubriky
• incidence, mortalita, statistické analýzy • populárně naučné - nerecenzované

Vývoj počtu úmrtí na COVID19 v ČR a Švédsku, celkové mortalita a nadúmrtnost v ČR

Příspěvek navazuje na odkazy z května na tomto webu zde:

Celkový kumulativni počet úmrtí na/s COVID-19 (zdroj platz.se) ČR (bílá) a Švédsko (oranžová)

7 denní klouzavý průměr od 11.3 do 18.12. 2020 na/s COVID-19 (zdroj platz.se) ČR (bílá) a Švédsko (oranžová)

7 denní klouzavý průměr denních úmrtí na/s COVID-19 v ČR od 1.3 do 16.12. 2020 zdroj dat mzcr.cz

Z grafu se nezdá, že cokoli jako první vlna existovalo (i když přesná defince termínu vlna infekce není). Jednoznačná výchylka s vlivem na celkovou mortalitu začíná mezi 38.-39- týdnem.

Kumulovaná nadúmrtnost do 45. týdne ČR srovnání 2017, 2018 a 2019 zdroj dat csu.cz

Nadúmrtnost do 45. týdne ČR odpovídá zhruba grafům na euromomo.eu

Nadúmrtnost dle týdne a faktoru z – Švédsko – zdroj euromomo.eu – vysvětlení zde (https://www.covidfakta.eu/ostatni/covid19-a-vliv-na-celkovou-mortalitu-v-evropskych-zemich/)

Lze též srovnat s grafy v ČR do 36. týdne – zde https://www.covidfakta.eu/covid-a-incidence-mortalita/umrtnost-nadumrtnost-kumulovana-nadumrtnost-v-cr-do-36-tydne-dle-dat-csu/