Rubriky
• populárně naučné - nerecenzované • pro neodbornou veřejnost

Původ viru a analýza konfliktu zájmů virologů z USA

Nicholas Wade je britský autor a novinář. Je autorem mnoha knih a pracoval jako redaktor časopisu Nature, Science a Science v The New York Times. Ve velmi podrobné a pečlivé analýze popisuje vědecká fakta o původu viru a podrobuje kriticke první prohlášení známých světových virologů publikované v únoru 2019 v časopise Lancet a článku publikovaného 17. 3. v časopise Nature Medicine od KG Anderse et al. ze společnosti Scripps Research.

Podrobně analyzuje konflikt zájmů Petera Daszaka, prezidenta EcoHealt Alliance. Podrobně též vyvrací argumenty Adersena, která jsou používány k potvrzení přirodního původu viru. Uvádí, že výše jmenovaní vědci nepředložili žádné důkazy, ale jen čisté spekulace. Přesto jsou tyto dva zdroje světovou vědeckou komunitou citovány jako relativně přesvědčivé důkazy, vylučující laboratorní původ viru. Pan Wade uvádí, že jde spíše o politická prohlášení než o vědeckou analýzu.

Dále v textu uvádí mnoho důkazů o propojeni dr Shi Zheng Li o propojení této hlavní osoby z Wuhanu a autorů výše uvedených článků. Též uvádí citace této autorky z roku 2015 o významu tzv. „gain of function“ experimentů.

9.12.2019 např. Dr. Daszak , spolupracovník a spoluřešitel amerikou financovaný grantů, realizovaných částečně též ve Wuhanu popisuje jak tento institut reprogramoval „spike protein“ a vytvořil chimerické koronaviry schopné infikovat humanizované myši – přesně uvádí , že v posledních 6-7 letech vytvořili 100 druhů nových koronavirů velmi podobných SARS viru. Tentýž autor ale v dubnu 2020 prohlašuje, že myšlenka, že by původce COVID19 unikl z laboratoře je úplný nesmysl.

Autor popisuje celkem na 29 stranách s podrobnými citacemi mnohá další fakta, včetně analýzy grantových zpráv z let minulých.

Dr. Anderse a Dr. Daszak obdrželi 82 miliónový grant, jako druhý a třetí hlavní řešitelé od National Institute of Allergy and Infectious Diseases v srpnu 2020.

Druhý přiložený zdroj je v němčině z dubna, publikovaný v Neuer Zürcher zeitung