Rubriky
• incidence, mortalita, statistické analýzy • populárně naučné - nerecenzované • testování (rRT-PCR, IgG, IGM, IgM, T-CD4+, CD8+)

Senzitivita a specificita, spolehlivost PCR testů

O spolehlivosti PCR testů, její závislosti na počtu cyklů CT jsme informovali s uvedením 6 zahraničních zdrojů zde.

Nyní uvádím odkaz na výborný rozbor této problematiky v češtině.