Rubriky
• karanténa, vakcíny, očkování • populárně naučné - nerecenzované

„Věnujme se seniorům a rizikové skupině s obezitou a dalšími chorobami“

Ty ostatní zdravé nechme lyžova nebo chodit do školy !! Tak získají imunitu a nic zvláštního se jim nestane.

Cíl poskytnout vakcínu 70–80 procent obyvatelstva ČR je zavádějící. Musíme se převážně zaměřit na rizikovou populaci, což je asi milion lidí. Ale pokud onemocní někdo mladší a zdravý? „Nechte se promořit, nic moc nehrozí, statistika to potvrzuje,“ říká Zdeněk Hostomský. Za chybné považuje i úvahy o omezení očkování na jednu dávku, aby to vystačilo pro víc lidí. „Raději proočkovat rizikové supiny pořádně, a zbytek si s tím poradí i bez vakcíny.“

Reálnou potřebu očkování lze odvodit z údajů českého zdravotnického statistického ústavu ÚZIS. Pokud se podaří proočkovat nejrizikovějších 10 procent, úmrtnost klesne o 70 procent, a když proočkujeme dalších rizikových 10 procent, smrtnost klesne ještě o 15 procent. Ale ostatní lidi bych pustil na lyžařské svahy, otevřel školy.

Priorita by neměla být zabránit šíření nemoci, ale zabránit úmrtí lidí. Znamená to především ochránit seniory, že umřou dřív než by museli. Kdo jsou rizikové skupiny, to je dobře definované. Průměrný věk zemřelých je 79 – 80 let, pak tu jsou také lidé obézní a s dalšími chorobami. Tihle lidé by se měli aktivně kontaktovat a přemluvit k očkování, ne nutit. Jde nám o to snížit počet úmrtí. Až se to podaří, můžeme veškerou kampaň zastavit.

Výše uvedené odstavce jsou citace z mé přednášky přednesené na konferenci Vakcinační perspektivy – konference 29.1.2021 (program v příloze). Stále probíhá polemika mezi dvěma odbornými stanovisky:

První je zhruba reprezentováno GB declaration, – nyní přes 750 tisíc signatářů z toho 13900 odborníků v oblasti infekčních onemocnění, epidemiologů a odborníku z oblasti veřejného zdravotnictví a více než 40 tisíc lékarů jiných oborů – viz zde https://gbdeclaration.org/view-signatures/.

Cíle této deklarace zdůrazňuji ochranu nejvíce ohrožených skupin při co nejmenším narušení fungování školství a tzv. lockdownů a

Druhý pohled reprezenzují signatáři John Snow Memorandum nyní, v lednu 2021, s podpisem 6900 podporujících odborníků viz zde https://www.johnsnowmemo.com/. Toto memorandum zdůrazňuje maximální trasování napříč populací, lokální i celostátní lockdowny, uzavření škol a omezení pohybu, Cílem je snížení incidence a následně i komplikovaných průběhů onemocnění ve všech věkových skupinách. Zdůrazňuje fakt, že v malém procentu probíhá onemocnění fatálně i u jedinců mladších 60 let.

Tento přístup je velmi úspěšný na Tajwanu, a reativně úspěšný v Austrálii či na Novémé Zélandu. V EU jsou úspěchy lockdownů ve většině států diskutabilní. Při masivním komunitním šíření a dosažení kapacit JIP oddělení je to však politicky nejsnáze obhajitelné řešení.

Kultivovaná diskuze k oběma přístupům v angličtině je v předchozím příspěvku v angličtině