Rubriky
• portály, deklarace, petice, odborné diskuze

3 základní premisy současné pandemie – dva rozdílné pohledy a diskuze

Překlad úvodního příspěvku diskuzního panelu s názvem Locking Down or Opening Up? A Debate on the Best Path Through the Pandemic na Johns Hopkins Univerzitě z listopadu 2020 ohledně dvou rozdílných přístupů a odborných pohledů na pandemii. Tyto zhruba reprezetují v anglosaském světě vědci a lékaři stojící za GB deklarací a vědci a lékaři stojící za John Snow memorandem. Celá diskuze samozřejmě probíhala v době, kdy nebyla dostupná vakcína.

Úplně první premisa je, že existuje velmi velký rozdíl v ohrožení infekční nemocí u lidí, kteří jsou starší oproti lidem, kteří jsou mladší. U lidí starších 70 let důkazy naznačují, že existuje přibližně 95% míra přežití, což je velmi nízká míra přežití u virové infekce. Je to vážný problém pro starší populace a také pro lidi, kteří mají určitá chronické onemocnění. U mladší části populace do 70 let je průběh mnohem mírnější. Údaje o nulové prevalenci z celého světa tedy nyní naznačují, že míra přežití je řádově 99,95%.

Druhým předpokladem je, že nulový výsledek = vymýcení = úplné zastavení infekce a onemocnění COVID19 není možné. Není to proveditelné. Lidé ukazují na místa jako Nový Zéland jako protiklady k Evropě či USA. Ale ani Nový Zéland se nemůže chránit navždy. Autor v listopadu uvádí a leden 2021 jen jeho slova potvrzuje, že úvaha o možném o nulovém výsldku (vymýcení) COVID jako o rozumném potenciálním výsledku je z říše fantazie. A pokud se k tomuto výsledku budeme pokoušet dostat, bude poškození lidské civilizace a struktury společnosti obrovské.

Třetím předpokladem je, že neexistuje nic jako strategie stádní imunity. Stádní imunita stáda je koncovým bodem této epidemie bez ohledu na to, jakou strategii zvolíme!! Nejedná se o politiku mít stádovou imunitu. Imunita stáda je základní biologický fakt. Popírat, že stádní imunita bude nakonec koncovým bodem epidemie, je jako popřít, že gravitace existuje. To se nakonec stane. Takto epidemie skončí.

Přepis základních tezí přednášek je zde https://33charts.com/john-snow-memo/, celá diskuze je na youtube zde.

Stále probíhá polemika mezi dvěma stanovisky:
jedno je John Snow Memorandum nyní 6900 podporujících odborníků

druhé je GB declaration, – nyní přes 750 tisíc signatářů z toho 13900 odborníků v oblasti infekčních onemocnění a epidemiologů a více než 40 tisíc lékarů jiných oborů – viz zde https://gbdeclaration.org/view-signatures/ a na našem webu zde

1 komentář u „3 základní premisy současné pandemie – dva rozdílné pohledy a diskuze“