Rubriky
• léčba, léky, ostatní

Dlouhodobé sledování mortality ve Švédsku a její srovnání s úmrtností při současné pandemii

Dva články na podobné téma.

Úmrtnost na Covid-19 je podrobně sledována ve většině zemí a absolutní čísla i přepočet na milión obyvatel jsou čísla zveřejňována novinami. Tak je porovnávána , tak mezi zeměmi s různými strategiemi a různou mírou karantény proti viru. Počty úmrtí a relativní rizika jsou však založena na číslech získaných různými metodikami a tato čísla mohou být zavádějící. Místo toho by měla být pro srovnatelnost použita celková míra úmrtnosti specifická pro různé věkové skupiny. jelikož je velmi obtížné odlišit zjištění úmrtí na Covid-19 versus s Covid-19. Pro hodnocení je mnohem vhodnější srovnávat celkovou nadměrná úmrtnost na všechny příčiny. Odhadem míry úmrtnosti specifické pro věk a pohlaví je možné získat přesnější a hlavně vzájemně srovnatelné odhady nadměrné úmrtnosti připsané Covid-19, jakož i rozdíl mezi muži a ženami ve Švédsku i mezinárodně.

1 komentář u „Dlouhodobé sledování mortality ve Švédsku a její srovnání s úmrtností při současné pandemii“