Rubriky
• léčba, léky, ostatní • populárně naučné - nerecenzované • ventilace

Fakta o rouškách a COVID19

American Lung Association sdružující především pneumology v USA uveřejnila na své stránce lung.org informace o přinosech ale i možných problémech při nošení roušek. Článek určený pro širokou veřejnost se snaží se uvést na pravou míru velké množství nepravdivých informací o této problematice, jelikož se z nošení roušek stal politický a ne medicínský problém.

Maska resp. rouška typu ​​N-95 /FFP2 je z 95% účinná při ochraně nositele před vdechování virových částic. Tyto masky jsou stále vyhrazeny především pracovníkům v první linii ve vysoce rizikových prostředích, kde se vyskytují aerosoly virových částic. Chirurgické masky jsou při ochraně nositele méně účinné a látkové roušky obličeje ještě méně. Statisticky důležité je však i 50% snížení přenosu viru. Pro širokou veřejnost je důvodem, proč si nosit pokrývku obličeje, pomoci chránit ostatní před vámi, když kašlete, kýcháte nebo dokonce mluvíte a stříkáte virové kapičky do vzduchu. Mnoho lidí, kteří se nakazí, může nevědomky šířit virus COVID-19, protože mají málo nebo žádné příznaky. Takže nošení masky je projevem úcty k ostatním a je vaším způsobem, jak pomoci zmírnit šíření nemoci.

Masky jsou navrženy tak, aby byly prodyšné a neexistují žádné důkazy o tom, že dochází k snižování hladiny kyslíku v krvi. To však neznamená, že nošení roušky nemá svá negativa a nezpůsobuje žádné problémy lidem s preexistujícím onemocním plic. Existují důkazy, že dlouhodobé používání masek N-95 u pacientů s již existujícím plicním onemocněním může způsobit určité zvýšení hladiny oxidu uhličitého v těle. Lidé s již existujícími plicními problémy by měli prodiskutovat dlohodobé nošení masky se svými poskytovateli zdravotní péče. Neexistují však absolutně žádné vědecké důkazy o tom, že by nošení roušek či respirátorů oslabovalo imunitní systém.

https://www.lung.org/blog/covid-masks

Rubriky
• léčba, léky, ostatní • pro neodbornou veřejnost • ventilace

Roušky a jiné způsoby ochrany proti virovým infekcím – metaanalýza

Kolektiv autorů z Kanady shrnuje v přehledné práci rozborem 172 prací z 16 zemí účinnost různých typů ochrany od sociálního ditancování přes roušky až po ochranu očí. Autoři uváději 87 citovaných zdrojů z lket 2003-2020. Vzdálenost 1m, 2m a 3m mají logicky vzestupný efekt ochrany. Použití obličejových masek je vhodné dle frekvenční a Bayesiánské analýzy jak pro ochranu zdravotníků tak veřejnosti, v komunitě je sice méně efektivní než v prostředí zdravotní péče, ale protektivní účinek na šíření viru je zřejmý. Respirátory N95 jsou účinější než bavlněné chirurgické roušky a to i i při absenci aerosolizace. Ochrana očí může poskytnout další výhody.

Rubriky
• CT, rtg, sono a MR • kardiovaskulární systém • plíce • ventilace

Přednáška na téma: Specifika těžkých forem Covid19

Konference „Co víme a nevíme o COVID aneb Nemoc není politika“ 26.5.2020

Popisuji naše zkušenosti s průběhem těžkých virových pneumonií při infekci SARS-CoV2 či RDS na JIP. Diskutujeme monitorování nemocných, podpůrnou léčbu včetně ECMO a atypický průběh onemocnění s celkovou endothelitidou.

Rubriky
• incidence, mortalita, statistické analýzy • plíce • populárně naučné - nerecenzované • ventilace

Lék na pálení žáhy – žaludeční acidózu snad snižuje úmrtnost na COVID19

Studie zahrnuje 1 620 hospitalizovaných pacientů s COVID-19, včetně 84 (5,1%), kteří dostali famotidin do 24 hodin od přijetí do nemocnice. 340 (21%) zemřelo nebo bylo intubováno. Použití famotidinu bylo spojeno se sníženým rizikem smrti nebo intubace (upravený poměr rizika (aHR) 0,42, 95% CI 0,21-0,85) a také se sníženým rizikem smrti samotné (aHR 0,30, 95% CI 0,11-0,80). Článek nebyl publikován v recenzovaném časopise, ale na serveru, který uveřejňuje články v recenzním řízení či předběžné výsledky lékařských studií. www.medrxiv.org. Autoři se domnívají, že lék Famotidin zabraňuje replikaci viru SARS-COV2. Nefungují tak ale častěji používané blokátory protonové pumpy. Autoři uvádějí, že jde o retrospektivní analýzu a ne o prospektivní výzkum s náhodným výběrem a účinek léku musí být dále ověřen a případně potvrzen. Lék je pod názvem Famosan v ČR volně prodejný v 10 mg balení.

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.01.20086694v1

Rubriky
• genetika • imunitní a hematopoetický systém • ventilace

Sezónní rozdíly ve frekvenci vybraných patogenů infekce horních cest dýchacích

Obvyklé koronaviry způsobují infekce nejčastěji v období od prosinec do dubna. Ve stejně době ale stejné obtíže vyvolávají chřipkové viry, respirační syncitiální viry a metapneumoviry.

https://www.medscape.com/answers/302460-86798/what-are-the-seasonal-patterns-of-rhinoviral-coronaviral-enteroviral-and-adenoviral-upper-respiratory-tract-infections-uris

Rubriky
• plíce • ventilace

Analýza nemocných hospitalizovaných na ICU z Wuhanu

Analýza 52 kriticky nemocných uveřejněná 21.2.2020 v Lancet Respir Med 2020. 37 nemocných vyžadovala mechanickou plicní ventilaci. Skupina zemřelých vs. přežívající byli:

  1. starší (64,6 let [11,2] vs. 51,9 let [12,9] přežívající
  2. častěji se vznikem ARDS; 26 [81%] pacientů oproti 9 [45%] přežívajícím pacientů)
  3. častěji budou s mechanická ventilace (30 [94%] pacientů oproti 7 [35%] přežívajících pacientů s bazální respirační podporou
Rubriky
• plíce • ventilace

COVI19 a ICU hospitalizovaní – zpráva NHS z 1.5.2020

Podrobná 26 stránková analýza 5136 nemocných hospitalizovaných v UK na jednotkách intezivní péče v UK byla publikována 1.5.2020. Obsahuje ohromné množství tabulek a grafů. Úmrtnost dle etnicity je cituji: „white-47%, Asian 54%, Black 53%“. 62 % nemocných s mechanickou plicní ventilací umírá. Z nemocných, kteří nevyžadovali mechanickou plicní ventilaci, ale jen bazální respirační podporu zemřelo 17,4%.

Rubriky
• plíce • ventilace

Mechanická plicní ventilace u COVID19 přínos a/nebo zvýšení rizika

Až dosud se nemocnice v koronové pandemii obávaly zejména nedostatku ventilátorů. Nyní však existuje nový problém: U některých pacientů by zařízení mohla způsobit více škody než užitku. Odborná analýza ve formě je diskutována v dalších článcích,. Zde jsou zprávy z průběhu dubna iskutovány mezi odbornou veřejností na základě empirických zkušeností.

https://www.welt.de/vermischtes/article207221877/Corona-Pandemie-Sterberate-bei-Beatmungspatienten-gibt-Raetsel-auf.html

https://apnews.com/8ccd325c2be9bf454c2128dcb7bd616d

https://time.com/5820556/ventilators-covid-19/

Rubriky
• plíce • ventilace

COVID-19 pneumonia: different respiratory treatments for different phenotypes?

Italští autoři v časopise Intensive Care Med upozorňují na různé formy ARDS u části nemocných s COVID19 pneumonii. Někteří z nemocných mají těžkou hypoxémii a současně téměř normální plicní podajnost = compliance. Autoři rozdělují nemocné do dvou fenotypů L a H a poukazují na potřebu úpravy ventilačního režimu s ohledem na kapilární postižení a rozdíly v distribuci ventilačně-perfuzních změn u obou forem.

Rubriky
• plíce • ventilace

ARDS a COVID19 management

Američtí autoři popisují v časopise JAMA klinické symptomy a léčbu u nemocných s “CARDS” (COVID-19 patient with ARDS) před intubací, při mechanické ventilaci a po extubaci.