Rubriky
• plíce • ventilace

Analýza nemocných hospitalizovaných na ICU z Wuhanu

Analýza 52 kriticky nemocných uveřejněná 21.2.2020 v Lancet Respir Med 2020. 37 nemocných vyžadovala mechanickou plicní ventilaci. Skupina zemřelých vs. přežívající byli:

  1. starší (64,6 let [11,2] vs. 51,9 let [12,9] přežívající
  2. častěji se vznikem ARDS; 26 [81%] pacientů oproti 9 [45%] přežívajícím pacientů)
  3. častěji budou s mechanická ventilace (30 [94%] pacientů oproti 7 [35%] přežívajících pacientů s bazální respirační podporou