Rubriky
• plíce • ventilace

COVID-19 pneumonia: different respiratory treatments for different phenotypes?

Italští autoři v časopise Intensive Care Med upozorňují na různé formy ARDS u části nemocných s COVID19 pneumonii. Někteří z nemocných mají těžkou hypoxémii a současně téměř normální plicní podajnost = compliance. Autoři rozdělují nemocné do dvou fenotypů L a H a poukazují na potřebu úpravy ventilačního režimu s ohledem na kapilární postižení a rozdíly v distribuci ventilačně-perfuzních změn u obou forem.