Rubriky
• plíce • ventilace

ARDS a COVID19 management

Američtí autoři popisují v časopise JAMA klinické symptomy a léčbu u nemocných s “CARDS” (COVID-19 patient with ARDS) před intubací, při mechanické ventilaci a po extubaci.