Rubriky
• populárně naučné - nerecenzované

Pluralita názorů na COVID19 mezi vědci

Rubriky
• populárně naučné - nerecenzované

BBC News – Coronavirus: Why so many people are dying in Belgium

BBC článek o situaci v Belgii s nejvyšší mortalitou na 100 000 obyvatel. Naznačuje, že ostatní země mortalitu podhodnocují, zatímco Belgičané započítávají i velmi pravděpodobné, ale laboratorně nepotvrzené případy úmrtí (zvláště v ošetřovatelských domovech), nemocniční systém nebyl přehlcen (obložnost 42 %, jen některé bruselské nemocnice musely pacienty odesílat do jiných nemocnic), provedli plošné otestování (zřejmě PCR?) 210 000 klientů + personálu ve všech více než 500 pobytových zařízeních (nákaza zhruba v polovině z nich), od poloviny května začnou plošně vyšetřovat protilátky (zřejmě kvalitně, nikoliv problematickými rychlotesty), zjistili v domovech 10 % asymptotických klientů s „vytvořenou imunitou“ (snad při PCR pozitivitě doplnili protilátky?), obávají se podzimní 2. vlny při vlhkém ochlazení a návratu běžného života.

https://www.bbc.com/news/world-europe-52491210

Rubriky
• populárně naučné - nerecenzované

Israel’s coronavirus is on the decline: Lockdown, mother nature or math?

Novinový článek prezentuje 2 podložené názory (včetně stanoviska předsedy izraelské parlamentní komise pro kovidovou krizi), že průběh i ústup epidemie je dominantně dán jinými než tvrdě restriktivními opatřeními, dojem exponenciálního průběhu je dán navazováním teritoriálních (státních) stereotypně probíhajících epidemií v trvání 6-8 týdnů, mortalitou orientačně vyšší než 100/milion obyvatel bylo postiženo jen 13 západoevropských a severoamerických zemí (USA, Kanada, Británie, Irsko, Francie, Itálie, Švýcarsko, Španělsko, Belgie, Nizozemí, Lucembursko, Portugalsko, Švédsko)

https://www.jpost.com/israel-news/israels-coronavirus-is-on-the-decline-lockdown-mother-nature-or-math-627141

Rubriky
• populárně naučné - nerecenzované

Orientační hodnocení ohrožeností lidí nemocí COVID19 – anglicky

Novinová Informace o doporučení izraelského ministerstva zdravotnictví jak orientačně hodnotit ohroženost lidí Covidem-19 a tím potřebnost ochranného režimu podle věku a komorbidity

https://www.jpost.com/israel-news/who-is-at-greatest-risk-of-developing-a-serious-case-of-covid-19-626990