Rubriky
• incidence, mortalita, statistické analýzy • populárně naučné - nerecenzované • pro neodbornou veřejnost

Počet provedených testů k průkazu jednoho případu dle státu

Na webové stránce ourworldindata.org lze interaktivně sestavit různé grafy týkající se COVID19. Na grafu lze porovnat počet testů v okolním zemích, v UK, v USA, ve Švédsku a pak v zemích nejvyšším počtem testů na jednu prokázanou nákazu. Je nutné zdůraznit, že se nejedná o počet testů k prokázání jednoho nemocného, ale jednoho nakaženého, který v době testu mohl být buď nemocný nebo zcela zdravý a bez příznaků (například při epidemiologické trasování kontaktů nemocného nebo při plošném testování v určité skupině nebo oblasti). Velmi vysoký počet testů tedy mají země, které testují plošně a poté země s velmi aktivním vyhledáváním možných infikovaných nemocných. Země, které vyšetřují jen nemocné s typickými klinickými obtížemi potřebují jen velmi málo testů k potvrzení jednoho nemocného s COVID19.