Rubriky
• léčba, léky, ostatní

Doporučení = guidelines léčby COVID19 z USA s využitím tocilizumabu a jiná doporučení

Aktuální přehled doporučené léčby COVID19 opakovaně zveřejňují američtí autoři – panel vedou dva lékaři z NIH, Bethesda a jeden lékař z Weill Cornell Medicine, NY – tentokrát v 490 stránkové publikaci. Celkem se na přípravě a aktualizaci podílí dalších více než 65 vysoce erudovaných lékařů z amerických univerzit a výzkumných institucí. Poslední update byl proveden 5.3.2021, poslední verze na tomto webu byla z 22.10.2020, proto doplňujeme aktuální verzi. Část doplněných dat v oddíle léčba je věnována Ivermektinu a rozboru publikovaných článků, verdikt guidelines není odmítavý, studie prokazující profit však nemají dokonalou metodiku a analyzuji malý počet nemocných.

Hlavní část revize pokynů za poslední měsíc obsahuje pokyny k léčbě COVID-19 s použítím tocilizumabu založená na předběžné zprávě o výsledcích studie „Randomized, Embedded, Multifactorial Adaptive Platform Trial for Community-Acquired Pneumonia (REMAP-CAP)“ a na předběžných výsledcích otevřené, randomizované studie hodnocení terapie COVID-19 (RECOVERY). Na základě těchto studií panel aktualizoval svá doporučení takto:
Panel doporučuje použití tocilizumabu (jednorázová intravenózní dávka 8 mg / kg tělesné hmotnosti, až 800 mg) v kombinaci s dexamethasonem (6 mg denně po dobu až 10 dnů) u těch hospitalizovaných, kteří vykazují rychlou respirační dekompenzaci kvůli COVID-19.
Těmito pacienty jsou:
• Nedávno hospitalizovaní pacienti, kteří byli přijati na jednotku intenzivní péče (JIP) během předchozích 24 hodin a kteří vyžadují invazivní mechanickou ventilaci, neinvazivní mechanickou ventilaci (NIV) nebo kyslík s vysokou průtokovou nosní kanylou (HFNC) (> 0,4 ​​FiO2 / 30 L / min průtoku kyslíku)
• Čerstvě hospitalizovaní pacienti (ne na jednotce intenzivní péče) s rychle progredující hypoxémií, kteří vyžadují NIV nebo HFNC a mají výrazně zvýšené markery zánětu.
• U hospitalizovaných pacientů s hypoxemií, kteří vyžadují konvenční kyslíkovou terapii, panel doporučuje použít jednu z následujících možností: remdesivir (BIIa), dexamethason plus remdesivir (BIII) nebo samotný dexamethason (BI)

https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/

1 komentář u „Doporučení = guidelines léčby COVID19 z USA s využitím tocilizumabu a jiná doporučení“