Rubriky
• CT, rtg, sono a MR • léčba, léky, ostatní • plíce

Guidelines Fleischnerovi společnosti

Fleischnerova společnost je odborná skupina pneumologů, radiologů a hrudních chirurgů – viz zde https://fleischner.memberclicks.net/

Tato společnost vydala též pokyny jak přistupovat k indikaci zobrazovacích metod. na rozdíl od ostatních pokynů uveřejnených na tomto webu rozdělila indikace do tří skupin dle klinické situace a symptomů včetně výsledků prvního testu rRT-PCR a závažnosti klinického stavu.

Rubriky
• kardiovaskulární systém • léčba, léky, ostatní

Vztah používání ACE inhibitorů a blokátorů angiotenzinových receptorů k riziku vážného průběhu Covid19 není prokázán

Přehledný článek v JAMA autorů Patel a Verma shrnuje poznatky o užívání ACE a AT blokátorů.

K vysazení této skupiny kardiofarmak neexistuje žádná validní práce, jen patofyziologické úvahy. Zdá se poněkud spekulativní uvažovat, že blokáda receptoru přes který proniká koronavirus do buňky může být horší (pro předpokládanou upregulaci), než jeho neblokovaný stav. Ze sfery patofyziologie jsou také práce poukazující na protektivní efekt těchto léčiv.

V dotazníku pro rodiče žáků a studentů, kteří by měli v květnu nastoupit zpět do lavic je používání ACE/AT blokátorů v rodině považováno za jeden z hlavních rizikových faktorů. To je samozřejmě nesmysl a mělo by se na to upozornit – že je to možná stejně rizikové jako protektivní.

Rubriky
• léčba, léky, ostatní

Projekt britské vlády a univerzity v Oxfordu Coronavirus Government Response Tracker

Coronavirus Government Response Trackeru poskytuje zájemcům jak kód API tak veškerá aktuální data volně ke stažení ve formátu CSV. Dostupná data i jejich vizualizace jsou na tomto odkazu …

https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/coronavirus-government-response-tracker

Rubriky
• léčba, léky, ostatní

Manuál opatření při SARs-COV2 infekci v kanadských domovech seniorů

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevent-control-covid-19-long-term-care-homes.html

Rubriky
• léčba, léky, ostatní • věkové skupiny

COVID a děti – NEJM

Na rozdíl od infikovaných dospělých se zdá, že většina infikovaných dětí má mírnější klinický průběh. Ze 171 dětí s pozitivním rRT-PCR s věkovým mediánem 6.7 let mělo horečku 41.5% a dalí časté příznaky infekce byl kašel a farngeální erytém. 27 pacentů (15.8%) nemělo žádné symptomy ani radiologické známky pneumonie.

text článku z 23.4.2020

Rubriky
• léčba, léky, ostatní

!

Odkazy na lékařské zdroje jsou rozděleny do více kategorií. U každého odkazu je stručná sumarizace obsahu článku a jméno toho, kdo článek přečetl, excerptoval a doporučuje. Jedná se především o signatáře dokumentu – výzvy publikované na konci dubna zde a jejího pokračování zde.