Rubriky
• léčba, léky, ostatní

Projekt britské vlády a univerzity v Oxfordu Coronavirus Government Response Tracker

Coronavirus Government Response Trackeru poskytuje zájemcům jak kód API tak veškerá aktuální data volně ke stažení ve formátu CSV. Dostupná data i jejich vizualizace jsou na tomto odkazu …

https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/coronavirus-government-response-tracker

Rubriky
• léčba, léky, ostatní

Manuál opatření při SARs-COV2 infekci v kanadských domovech seniorů

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevent-control-covid-19-long-term-care-homes.html

Rubriky
• léčba, léky, ostatní • věkové skupiny

COVID a děti – NEJM

Na rozdíl od infikovaných dospělých se zdá, že většina infikovaných dětí má mírnější klinický průběh. Ze 171 dětí s pozitivním rRT-PCR s věkovým mediánem 6.7 let mělo horečku 41.5% a dalí časté příznaky infekce byl kašel a farngeální erytém. 27 pacentů (15.8%) nemělo žádné symptomy ani radiologické známky pneumonie.

text článku z 23.4.2020

Rubriky
• léčba, léky, ostatní

!

Odkazy na lékařské zdroje jsou rozděleny do více kategorií. U každého odkazu je stručná sumarizace obsahu článku a jméno toho, kdo článek přečetl, excerptoval a doporučuje. Jedná se především o signatáře dokumentu – výzvy publikované na konci dubna zde a jejího pokračování zde.