Rubriky
• incidence, mortalita, statistické analýzy • léčba, léky, ostatní

Pokles mortality nemocných s COVID19 na JIP z 60 % na 36 % – metaanalýza 53 studií

Autoři z Velké Británie uveřejnili v časopise Anesthesia na začátku února metaanalýzu 52 článků, zahrnujících 43128 pacientů a týkajících se úmrtnosti nemocných s dg. COVID na odděleních intenzivní péče (JIP) a vývoj úmrtnosti od počátku pandemie. Ukazuje se, že mortalita těchto těžce nemocných s COVID-19 od začátku pandemie nadále klesá, ale zlepšení se zpomaluje a v květnu dosáhla křivka vývoje plateau. Předchozí metaanalýza stejných autorů publikovaná v červenci 2020 ukázala, že celková úmrtnost pacientů s COVID-19 na JIP klesla z téměř 60 % na konci března 2020 na 41,6 % na konci konec května 2020 – tedy cca o jednu třetinu. Tato studie ukazuje, že pokles nadále pokračoval, ale již pomaleji a do konce října 2020 úmrtnost klesla na 35,5 %. Dva regiony se vymykají průměrné úmrtnosti: v australském státu Victoria je velmi nízká úmrtnost 11 % a na Středním východě je úmrtnost ze studie zahrnující čtyři země naprůměrně vysoká až 62 %.

V závěrečné diskuzi autoří zdůrazňují, že analyzované období nezahrnuje pacienty s novými variantami virů, které se obejvily v některých zemích do prosince 2020 či od ledna 2021. To zvýšilo počet pacientů s nutnou hospitalizací na JIP. Současně již v některých zemích ovlivňuje traektorii počtu závažných stavů opačným směrem stoupající počet očkováných obyvatel. Proto si období od listopadu 2020 zaslouží další, novou analýzu.

https://doi.org/10.1111/anae.15425