Rubriky
• léčba, léky, ostatní

Doporučení = guidelines léčby COVID19 z USA aktualizace z 27. října 2021

Aktuální přehled doporučené léčby COVID19 opakovaně zveřejňují američtí autoři – panel vedou dva lékaři z NIH, Bethesda a jeden lékař z Weill Cornell Medicine, NY.

Poslední update na našem webu byl proveden 5.3.2021 – zde
https://www.covidfakta.eu/ostatni/2123/

Proto doplňujeme aktuální verzi z 27.10.2021

https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/