Rubriky
• léčba, léky, ostatní

Široce dostupný inhalační spray pro astmatiky by mohl výrazně snížit tlak na nutné hospitalizace s COVID19

V randomizovaná multicentrické studie z UK (tzv. STOIC trial) autoři prokazují, že inhalační budesonid (Pulmicort Turbuhaler, AstraZeneca), steroid obvykle používaný k léčbě astmatu a běžně dostupný ve všech lékárních na předpis, dramaticky snížil nutnost hospitalizace u pacientů s COVID-19 do týdne od nástupu příznaků. 139 pacientů starších 18 let pacientů s mírnými příznaky COVID-19 a s intervalem maximálně 7 dní od prvních příznaků bylo randomizována do dvou skupin v poměru 1:1 buď s obvyklou péči (69 nemocných, průměrný věk 46 let, BMI 26) nebo s aplikcí Pulmikortu v dávce 800μg 2x denně (70 nemocných, průměrný věk 44 let, BMI 27).

10 pacientů ze skupiny bez aplikace inhalačního kortikoidu dospělo buď k návštěvě pohotovosti nebo k hospitalizaci související s COVID-19 ve srovnání s jedním ve skupině s podáváním inhalačního budesonidu (Pulmicort) v průběhu měsíčního sledování.
Relativně bezpečný, široce dostupný a dobře prostudovaný lék, jako je inhalační steroid, by mohl mít výrazný vliv na snížení počtu nutných hospitalizací .

Autoři v ranných epidemiologických datech z prvních měsíců panedemie v UK zaznamenali malé zastoupení pacientů s astmatem a chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) u pacientů hospitalizovaných s COVID-19 a předpokládali, že by to mohlo být způsobeno „rozšířeným používáním inhalačních glukokortikoidů“ v této populaci. Často je hlavním důvodem, proč jsou těmto pacientům předepisovány inhalační glukokortikoidy, snížení exacerbací, které jsou v etiologii často považovány za „virové“.

U studie nebylo k 8.2.2021 ukončeno recenzní řízení v časopice Lancet ale článek v časopise European Respiratory Journal v tzv. system review zcela jednoznačně výsledky autorů podporuje. (DOI: 10.1183/13993003.01009-2020) stejně jako osobní zkušenost autora tohoto příspěvku.