Rubriky
• CT, rtg, sono a MR • kardiovaskulární systém • plíce

Ultrazvukový screening hluboké žilní trombózy u COVID19 pacientů

Italští autoři popisují v časopise Intensive Care Medicine hluboké žilní trombózy u 22 % pacientů s COVID19. Vzhledem k vysoké četnosti subsegmentální plicní embolie na akutní plicní CT angiografii u nemocných s COVID19 (10 z 25 nemocných) navzdory antikoagulační profylaxi, doporučují screeningové sonografické vyšetřovaní hlubokých žil.

Rubriky
• věkové skupiny

COVID a děti mladší 3 měsíců

Autorka z Francie popisuje v časopise lancet 27.4.2020 skupinu 5 dětí s dg. COVID-19 mladších 3 měsíců, jejich klinické symptomy, včetně neurologických příznaků při přijetí, a rychlé zlepší do 1-3 dnů.

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30980-6

Rubriky
• kardiovaskulární systém

Léčba hypertenze iACE a sartany a COVID-19

Léčba arteriální hypertense inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu / iACE / i sartanů může ovlivnit průběh infekce SARS-CoV-2, zejména těžkých forem COVIDU 19, protože obě / ! / skupiny léků zvyšují expresi receptorů ACE 2. Svědčí pro to lab. výzkum, nicméně je třeba zatím brát tuto skutečnost s určitou rezervou.
Kouření cigaret zhoršuje chronickou obstrukční plicní nemoc, a proto i zvyšuje pravděpodobnost těžké formy COVIDU 19, nicméně samotný nikotin brání řadě škodlivých účinků nového koronaviru.

http://www.jim.fr/e-docs/iec_et_ara_ii_au_cours_du_covid_19_pas_de_danger_182828/document_actu_med.phtml

Rubriky
• kardiovaskulární systém

Hyperkoagulabilita u těžkých forem COVID

Souhrnný text o žilních i tepenných trombózách a jejich léčení pi těžkém COVIDU 19. Dole je několik zajímavých anglických citací. Nejsou zde ale příliš zmíněny anifosfolipidové a antikardiolipinové autoprotilátky, které zde také hrají roli / vedle endotheliální dysfunkce, depozice nefagocytovaných imunokomplexů obsahujících nový koronavirus /.

http://www.jim.fr/e-docs/hypercoagulabilite_dans_les_formes_severes_de_covid_19_est_ce_une_civd__182820/document_actu_med.phtml

Rubriky
• léčba, léky, ostatní

Projekt britské vlády a univerzity v Oxfordu Coronavirus Government Response Tracker

Coronavirus Government Response Trackeru poskytuje zájemcům jak kód API tak veškerá aktuální data volně ke stažení ve formátu CSV. Dostupná data i jejich vizualizace jsou na tomto odkazu …

https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/coronavirus-government-response-tracker

Rubriky
• CT, rtg, sono a MR • plíce

Standardizace sonografie plic u nemocných s COVID

Návrh standardizace sonografického vyšetření od italských autorů ze 24.4. publikovaná na serveru medscape.com

Rubriky
• léčba, léky, ostatní

Manuál opatření při SARs-COV2 infekci v kanadských domovech seniorů

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevent-control-covid-19-long-term-care-homes.html

Rubriky
• léčba, léky, ostatní • věkové skupiny

COVID a děti – NEJM

Na rozdíl od infikovaných dospělých se zdá, že většina infikovaných dětí má mírnější klinický průběh. Ze 171 dětí s pozitivním rRT-PCR s věkovým mediánem 6.7 let mělo horečku 41.5% a dalí časté příznaky infekce byl kašel a farngeální erytém. 27 pacentů (15.8%) nemělo žádné symptomy ani radiologické známky pneumonie.

text článku z 23.4.2020

Rubriky
• CT, rtg, sono a MR

Znění doporučení k indikaci zobrazovacích metod – USA

ACR (American College of Radiology) CT nedoporučuje jako úvodní vyšetření. Ani v případě zhoršení stavu při COVID pneumonii nedoporučuje využívat zobrazovací metody – cituji „if symptom worsening is thought to be secondary to COVID-19, imaging would not change management, as current treatment consists of oxygen and supportive care.

Přepněte pro zobrazení velkého počátečního písmene.

Rubriky
• testování (rRT-PCR, IgG, IGM, IgM, T-CD4+, CD8+)

Komentář MUDr. S. Pekové PhD k protokolu CDC pro rRT-PCR

Původní CDC protokol je diagnosticky nevhodný – je navržený na zbytečně variabilní oblast genomu viru (riziko falešných diagnostických negativit, pokud virus bude promutovávat, což evidentně činí), v komplikovaném provedení (3 „komplementární“ detekční reakce místo jedné „jasné, přesné a úderné“). Je to pracné a drahé a naprosto nevhodné pro „high-throughput screening“ populace v čase epidemie. Výsledek by by měl být dostupný rovněž v kvantitativním provedení (tak to provádíme u nás v laboratoři) – tedy jak moc je pacient pozitivní. Vyjadřuje se to v kopiích viru v daném objemu vyšetřovaného vzorku – má to velkou klinickou relevanci.

Navíc je původní CDC protokol poměrně nespecifický a detekuje lehounce i jiné slizniční koronaviry, ne jenom SARS-CoV-2. V případech slabých pozitivit SARS-CoV-2, které se ale mohou kvantitativně v průběhu několika dnů zvýšit, je původní CDC protokol špatný. My jsme jej předělali na 5′ UTR viru, která je pro tento virus naprosto unikátní a specifická. Tento nový a validovaný protokol jsme zdarma nabídli po celém světě (už je snad všude), má ho i řada tuzemských laboratoří, pouze ho prozatím nepoužívají velké laboratoře Fakultních nemocnic v ČR (ke dni 21.4.2020)

Schválil: Matouš Preininger