Rubriky
• incidence, mortalita, statistické analýzy • ledviny

Histopatologické nálezy na ledvinách při pitvách zemřelých na COVID19

Čínští autoři podrobně popisují post mortm nálezy na ledvinách u 26 zemřelých na COVID19. Prokazují četné a výrazné erytrocytové agregáty, blokující kapilární lumen. Tyto agregáty neobsahovaly trombocyty ani fibrinoidů. Patologové neprokazují známky vaskulitidy, intersticiálního zánět nebo krvácení. Vyšetření pomocí elektronového mikroskopu ukázuje shluky částic podobných koronavirům s výraznými hroty v tubulárním epitelu a podocytech. Dále bylo zjištěno, že receptor SARS-CoV-2, ACE2, je upregulovaný u pacientů s COVID-19 a imunobarvení pomocí nukleoproteinové protilátky SARS-CoV bylo pozitivní v tubulech. Studie poskytuje přímý důkaz invaze SARSCoV-2 do ledvinové tkáně.