Rubriky
• genetika • imunitní a hematopoetický systém • ventilace

Sezónní rozdíly ve frekvenci vybraných patogenů infekce horních cest dýchacích

Obvyklé koronaviry způsobují infekce nejčastěji v období od prosinec do dubna. Ve stejně době ale stejné obtíže vyvolávají chřipkové viry, respirační syncitiální viry a metapneumoviry.

https://www.medscape.com/answers/302460-86798/what-are-the-seasonal-patterns-of-rhinoviral-coronaviral-enteroviral-and-adenoviral-upper-respiratory-tract-infections-uris

Rubriky
• genetika • populárně naučné - nerecenzované

Coronavirus si vybírá daň u přistěhovalců ve Skandinávii

Švédská agentura pro veřejné zdraví potvrdila, že somálští Švédi tvoří téměř 5 procent případů země COVID-19, přesto představují méně než 1 % z z 10 milionů obyvatel Švédska. Vyšší incidence v porovnání s rodilými Švédy je i u imigrantů z Iráku.

Ve Finsku, v Helsinkách bylo onemocnění prokázáno u 200 somálských imigrantů, tedy ve 14 % všech potvrzených infekcí.

V Norsku, kde přistěhovalci tvoří téměř 15 % celkové populace. představují asi 25 % potvrzených případů infekcí virem SARS-Cov2. Není jasné zda je tato situace ve Skandinávii způsobena jiným genomem či jinou sociální a epidemiologickou situací v těchto skupinách obyvatelstva.

https://apnews.com/1d7916cf6e48b7a231b894ef9cda1a19

Rubriky
• genetika • imunitní a hematopoetický systém

Část textu z článku v časopise Reflex – J.Svoboda a P. Kolář

Reakce naší imunity, tudíž i průběh infekce, je v příslušné populaci určena asi z 30 % geneticky, z 60 % sociálními a kulturními vlivy a minimálně z 10 % v nich hraje náhoda (příkladem je žena – superpřenašeč v příběhu Jižní Koreje). V Evropě se vyskytuje 5 majoritních variant Y chromozomů. Tři varianty se vyskytují v “Západní Evropě”, dvě převažují na východ od Rýna, kam patří celé Německo, Dánsko, Polsko, Slovensko, Rakousko, částečně i Švédsko. Samozřejmě i Česká republika. Mapa výskytu 5 variant chromozomu Y se kryje s mapou mortality v Evropě. Na východ od Rýna je až desetkrát nižší počet těžkých průběhů zakončených smrtí. Zatím to ale nemůžeme tvrdit jednoznačně, vzhledem k tomu, že virus je v naší republice krátce.