Rubriky
• genetika • populárně naučné - nerecenzované

Coronavirus si vybírá daň u přistěhovalců ve Skandinávii

Švédská agentura pro veřejné zdraví potvrdila, že somálští Švédi tvoří téměř 5 procent případů země COVID-19, přesto představují méně než 1 % z z 10 milionů obyvatel Švédska. Vyšší incidence v porovnání s rodilými Švédy je i u imigrantů z Iráku.

Ve Finsku, v Helsinkách bylo onemocnění prokázáno u 200 somálských imigrantů, tedy ve 14 % všech potvrzených infekcí.

V Norsku, kde přistěhovalci tvoří téměř 15 % celkové populace. představují asi 25 % potvrzených případů infekcí virem SARS-Cov2. Není jasné zda je tato situace ve Skandinávii způsobena jiným genomem či jinou sociální a epidemiologickou situací v těchto skupinách obyvatelstva.

https://apnews.com/1d7916cf6e48b7a231b894ef9cda1a19