Rubriky
• genetika

vysoká rizikovost COVID-19 u lidí s Downovým syndromem

Dvě níže uvedené publikace i vlastní zkušenosti autor příspěvku z konsilií v domově pro osoby se zdravotním postižením uvádí vyšší riziko těžkých průběhů a úmrtí, a to v časnějším věku u nemocných s Downovým syndromem. Vzestup pravděpodobnosti úmrtí začínající ve starších statistikách u běžné populace po 60. roce věku, byl u Downova syndromu patrný již po 40. roce věku (známá progerie). Je patrný rozdíl oproti lidem, u nichž je mentální retardace způsobena DMO – perinatální encefalopatií.

https://www.sciencemag.org/news/2020/12/covid-19-10-times-deadlier-people-down-syndrome-raising-calls-early-vaccination

https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2021/02/adults-down-syndrome-3-times-more-likely-die-covid-study-finds