Rubriky
• CT, rtg, sono a MR

Perfúzní periferní defekty v plicích na CTAG jsou častější u postCOVID pacientů

Francouzští autoři popisují v časopise Insight to Imaging analýzu obrazů CT angiografie s využitím dual source CT u 67 pacientů s COVID ‑ 19 a 79 pacientů bez COVID ‑ 19 s bakteriální pneumonií. U všech analyzovaných subbjektů byla plicní CT angiografie indikována pro podezřením na plicní embolii (PE) a makroskopicky patrný embolus / trombus nebyl v tepnách prokázán. Perfuzní defekty (PD) byly častější ve skupině COVID ‑ 19 než ve skupině bez COVID ‑ 19 (59,7%, respektive 26,6%, p <0,001). Obraz PD se lišiy, u pacientů s COVID ‑ 19 se vyskytovaly heterogenní PD (38/40, 95%), zatímco u pacientů bez COVID ‑ 19 se vyskytovaly většinou homogenní defekty perfuze. Několik nedávných pitevních studií popisovalo rozsáhlou vaskulární trombózu s mikroangiopatií a okluzí alveolárních kapilár post-mortem a tento typ změn nejspíše odpovídá nálezům na CTAG.

https://doi.org/10.1186/s13244-021-00972-0