Rubriky
• karanténa, vakcíny, očkování • pro neodbornou veřejnost

Co platí od 1. listopadu ve Švédsku

Pokyny pro testování COVID-19 a doporučení kdy zůstat doma

Cílem pokynů je omezit šíření viru COVID-19 i dalších infekcí dýchacích cest, jako je respirační syncytiální virus (RSV) a chřipka. Budou také chránit ty, kteří jsou nejvíce ohroženi vážným onemocněním.

Změny zavedené 29. září budou platit i nadále. Dne 29. září byla zrušena omezení, jako například omezení počtu účastníků veřejných shromáždění a akcí. Místní úřady a obce mohou zavést další postupy na základě pokynů Agentury pro veřejné zdraví.


Pokyny pro předškolní děti, plně očkované a ty, kteří měli v posledních šesti měsících pozitivní test na COVID-19.

Následující pokyny platí pro děti, které ještě nezačaly chodit do školy, plně očkované osoby a osoby, které byly v posledních šesti měsících pozitivně testovány na COVID-19:

Pokud se u nich objeví příznaky infekce dýchacích cest, měly by zůstat doma. Mezi tyto příznaky patří bolest v krku, horečka, kašel a celkový pocit nemoci.
Tato skupina se zpravidla nemusí nechat testovat na COVID-19.
Lidé se mohou vrátit do školky, školy, práce nebo k volnočasovým aktivitám, jakmile se jsou po dobu 24 hodin bez horečky a cítí dobře, a to i v případě, že stále vykazují příznaky infekce dýchacích cest.

Ve většině případů budou muset být tito lidé doma několik dní nebo až týden. Jednotlivci a rodiče a opatrovníci se mohou řídit těmito pokyny, když se rozhodují, zda jsou oni nebo jejich dítě dostatečně zdraví, aby se mohli vrátit do školky, školy, na volnočasové aktivity a do práce.
Pokyny pro všechny dospělé, mladé lidi a děti předškolního věku a starší, kteří nejsou plně očkováni

Následující pokyny platí pro všechny osoby předškolního věku (přibližně od 6 let) a starší, pokud nejsou plně očkovány:

Pokud se u nich objeví příznaky infekce dýchacích cest, měli by zůstat doma. Mezi tyto příznaky patří bolest v krku, horečka, kašel a celkový pocit nemoci.
Měly by co nejdříve podstoupit test COVID-19.

Osoby, které nejsou očkované a jejichž test na COVID-19 je negativní (nejsou přenašeči onemocnění), se mohou vrátit do školky, školy, práce a volnočasových aktivit, pokud:

jsou po dobu 24 hodin bez horečky a se cítí dobře, i když stále vykazují příznaky respirační infekce.

Ve většině případů budou muset tyto osoby zůstat doma několik dní nebo až týden.

Jednotlivci a rodiče a opatrovníci se mohou řídit těmito pokyny, když se rozhodují, zda jsou oni nebo jejich dítě dostatečně zdraví, aby se mohli vrátit do školky, školy, na volnočasové aktivity a do práce.


Osoby, které byly pozitivně testovány na COVID-19 (přenašeči onemocnění).

Osoby, které byly pozitivně testovány, musí zůstat doma a dodržovat pravidla platná pro osoby nakažené COVID-19. Tato pravidla se 1. listopadu nemění.

Informace o COVID-19 a pravidla pro pacienty (Smittskyddsläkarföreningen.se).

Mohou se vrátit do předškolního zařízení, školy, práce a volnočasových aktivit, pokud:

- zůstali doma minimálně 7 dní od začátku příznaků onemocnění.
- neměly horečku po dobu 48 hodin
- se cítí dobře, i když stále vykazují příznaky infekce dýchacích cest.

Nové pokyny pro testování od 1. listopadu

Místní úřady a obce mohou mít zavedeny další postupy na základě pokynů Agentury pro veřejné zdraví – https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/


Testovat by se měli nechat následující lidé

Všechny děti předškolního věku (kolem 6 let) a starší, mladí lidé a dospělí, kteří nejsou plně očkováni a mají příznaky, které by mohly být známkou COVID-19.
Neočkované osoby by se měly nechat testovat i po cestě do jiných než severských zemí, a to i v případě, že nemají žádné příznaky. Osoby, které byly v posledních 6 měsících pozitivně testovány na COVID-19, a děti mladší 6 let jsou z těchto požadavků vyňaty.

Následující skupiny osob by se měly nechat testovat, pokud se u nich projeví příznaky COVID-19, a to i v případě, že jsou plně očkovány !!

1. Osoby, které žijí v chráněném bydlení nebo využívají služby domácí pomoci.
2. Starší pacienti žijící v domovech pro seniory.
3. Lidé, kteří vyžadují lékařskou péči nebo léčbu příznaků COVID-19.
4. Lékařský a zdravotnický personál.
5. Ošetřující personál obyvatel chráněného bydlení nebo pracovníci domácí pomoci a personál pečovatelských domů.
6. Lidé, u kterých se objeví příznaky po cestě do jiné než severské země.

Testování prováděné v rámci vyhledávání kontaktů je komplexnější a zahrnuje jak plně očkované, tak neočkované osoby. Více informací naleznete v pokynech k vysledování kontaktů COVID-19 (ve švédštině).
Od 1. listopadu se testování nedoporučuje u následujících skupin osob

Tyto skupiny by měly zůstat doma, pokud se u nich objeví příznaky, nicméně od 1. listopadu nebudou muset podstoupit testování:

Děti, mladí lidé a dospělí, kteří jsou plně očkováni nebo u kterých byl v posledních šesti měsících proveden pozitivní test na COVID-19 a kteří nepatří do žádné z výše uvedených skupin.
Děti, které ještě nezačaly chodit do školy (mladší 6 let).

Důvody změn

Preventivní opatření proti COVID-19 by neměla být přísnější, než je odůvodněno hrozbou pro lidské zdraví. Musí rovněž zohledňovat nejlepší zájem dítěte. Vyšší proočkovanost snižuje riziko závažných onemocnění a přenosu nemocí mezi plně očkovanými osobami a od plně očkovaných osob. V důsledku toho lze pokyny upravit tak, aby plně očkované osoby obecně nemusely být testovány, pokud se u nich objeví příznaky.

Stále však existují skupiny, které by se měly nechat testovat, například ti, kteří nejsou očkováni, u nichž je vyšší riziko vážného onemocnění nebo pokud tráví čas v blízkosti starších osob z rizikové skupiny.
Obecné pokyny Agentury pro veřejné zdraví se změnily 29. září

Tyto obecné pokyny platí i po 1. listopadu.
Chraňte ostatní před rizikem nákazy COVID-19

Každý by měl zůstat ostražitý vůči příznakům nákazy COVID-19. Pokud máte podezření, že máte COVID-19, měli byste zůstat doma a vyhnout se kontaktu s jinými lidmi.
Omezte šíření COVID-19

Očkování je nejlepší způsob, jak se vyhnout vážnému onemocnění a šíření COVID-19.

Pokud nejste plně očkováni proti COVID-19 !!

měli byste být obzvláště opatrní v blízkosti osob z rizikových skupin a osob starších 70 let. Měli byste také přijmout nezbytná opatření, abyste se vyhnuli nákaze a šíření COVID-19. Pokud je to možné, měli byste:

 - udržovat odstup od ostatních lidí
- učinit další opatření, abyste se vyhnuli blízkému kontaktu s osobami z rizikových skupin, osobami nad 70 let.

Toto doporučení se nevztahuje na osoby mladší 18 let nebo na osoby, kterým bylo očkování proti COVID-19 doporučeno ze zdravotních důvodů.


Doporučení pro osoby přijíždějící do Švédska ze zahraničí

Doporučení nechat se testovat po příjezdu do Švédska platí do 31. prosince. Toto doporučení se vztahuje na osoby starší 6 let, které nejsou plně očkovány nebo u kterých nebylo potvrzeno očkování proti COVID-19 v posledních 6 měsících.