Rubriky
• léčba, léky, ostatní • pro neodbornou veřejnost

Co se udělalo špatně

Analytický článek shrnující přístup státu a zdravotnických systému k pandémii. Kolektiv více než 20 autorů se snaží odhalit příčiny krize zdravotnických systému i ekonomiky v průběhu posledních 5 měsíců pandémie.