Rubriky
• testování (rRT-PCR, IgG, IGM, IgM, T-CD4+, CD8+)

Falešné negativní testy na infekci SARS-CoV-2 – Výzvy a důsledky

Autoři v článku v NEJM rozebírají problematiku senzitivity testů na přítomnost viru či zbytků jeho RNA a důsledky při senzitivitě nižší než 100 %.