Rubriky
• ledviny

COVID19 – kromě ventilátorů začínají scházet i dialyzační přístroje

V nejvíce postižených zemích současnosti (UK, USA) je dalším „úzkým hrdlem lahve“ v akutní nemocniční péči počet dialyzačních přístrojů. Ke střednímu a závažnému poškození ledvin (AKI = acute kidney injury stage 2 and 3 ) dochází u COVID19 pacientů na JIP ve 20% až 30%. Pacienti s COVID-19 jsou „nesmírně kataboličtí“ s hyperkalémií, hyperfosfatémií a hlubokou metabolickou acidózou, jaká není u obvyklého selhání ledvin vidět. Autoři na serveru Medscape rozebírají situace v těchto zemích a možná řešení.

https://www.medscape.com/viewarticle/929073