Rubriky
• ledviny

COVID19 akutní renální selhání

Výskyt akutního selhání ledvin po infekci COVID-19 následuje po akutní respiračním onemocněná ve 3% až 9% případů. Iránští autoři popisují všechny možné mechanizmy poškození renálního parenchymu způsobující náhlé zhoršení funkce ledvin podmíněné poklesem glomerulární filtrace.