Rubriky
• populárně naučné - nerecenzované • pro neodbornou veřejnost

Nesprávné používání názvu COVID-19

V druhé části manuálu o současné pandemii uveřejněném v Lidových novinách upozorňujeme na chybné používání označení nemoci COVID-19. Ten se často v tisku používá nesprávně i pro označení osob, které jsou zdravé a virus u nich byl zachycen některým diagnostickým testem. To může vést k matoucím důsledkům. Je potřeba mít na paměti, že člověk s pozitivním výsledkem testu na SARS CoV2 může být nejen nemocný, ale i zdravý, a může také být infekční i neinfekční.

https://www.lidovky.cz/relax/zdravi/velky-manual-expertu-z-bulovky-jak-jsme-daleko-s-poznanim-koronaviru.A200507_123603_ln-zdravi_ele