Rubriky
• populárně naučné - nerecenzované • pro neodbornou veřejnost • testování (rRT-PCR, IgG, IGM, IgM, T-CD4+, CD8+)

Antigenní testy nejsou spolehlivé, ukazuje provedená studie

Tiskový odbor FN Motol zveřejnil tuto zprávu: Srovnávací studie měla odpovědět na otázky, jestli je možné dosud nejspolehlivější metodu testovánína Covid-19, tedy PCR (výsledky do 4 hodin), nahradit metodou novou, ukteré testování trvá kratší dobu –přibližně 30 minut. Zkoumala se jednak celková citlivost antigenních testů, tzn. u jedinců bez ohledu na projevené příznaky, a dále citlivost u těch, u kterých se alespoň jeden zuváděných příznaků nemoci Covid-19 projevil.O použití antigenních testů se uvažovalo vsouvislosti sceloplošným testováním české populace. Během testovací studie, která proběhla v minulém týdnu (21.10.2020-24.10.2020),vyšetřil tým pracovníků Ústavu lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol ve spolupráci s odběrovým místem FN Motol celkem 591 jedinců, kteří navštívili odběrové místo a souhlasili s odběry z nosohltanu pro účely srovnávací studie. Věkový průměr testovaných osob byl40 let (věkové rozpětí 11 až 78 let).Jeden anebovíce příznaků onemocnění COVID-19 u sebe pozorovalo 290 jedinců (49 %), zbylých 391 jedinců neuvádělo žádný z následujících příznaků: kašel, bolest svalů, kloubů, zimnice, průjem, zvracení, zvýšená teplota,ztráta chuti a čichu.„Výsledky studie jsou opravdu daleko za očekáváním. Celková senzitivita antigenních testů se podle našeho zjištění pohybuje pod hranicí 70 %.Náš odhad byl přitom zhruba 85 %,“ říká prof. MUDr. Pavel Dřevínek,Ph.D.,přednosta Ústavu lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol,a dodává: „Dá se říct, že 3 z 10 Covid+pacientů, a to dokonce i pokud mají příznaky,antigenní testy vůbec nerozpoznají!“Ve studii byly srovnávány dva typy antigenního testu, které se mezi sebou liší především ve způsobu detekce a odečtu barevné změny testovacího proužku. Zatímco výsledek jednoho typu testu se odečítá prostým okem (antigenní test 1), druhý vyžaduje přístroj pro odečet fluorescenčního signálu (antigenní test 2). Pro každý z testů byl jako materiál použit samostatný výtěr z nosohltanu; testy byly provedeny podle instrukcí výrobců ihned po odběru v prostoru odběrové místnosti. Metoda PCR byla provedena ze samostatného výtěru znosohltanuadoplněnáo výtěr ze zadní stěny nosohltanu. Výtěry pro účely PCR byly vloženy do virologického transportního média a zpracovány standardním způsobemvprostorách pracoviště nemocniční mikrobiologie, který zahrnoval potřebnou extrakcinukleové kyseliny a vlastní PCR(polymerázová řetězová reakce; jedná se o metodurychlého a snadného zmnožení úseku DNA založená na principu replikace nukleových kyselin).