Rubriky
• incidence, mortalita, statistické analýzy • testování (rRT-PCR, IgG, IGM, IgM, T-CD4+, CD8+)

Prodělané onemocnění COVID19 u zdravotníků poskytuje ochranu 83-90% z nich mininimálně na pět měsíců

Předběžné výsledky studie Siren, která proběhla mezi zdravotnickým personálem NHS v UK mezi 18. červnem a 24. listopadem 2020 byly publikovány v BJM. Studie zahrnula 20 787 osob (84% žen, 88% bílých, střední věk 45,9), z nichž 6614 (32%) bylo zařazeno do pozitivní kohorty a 14 173 (68%) do negativní kohorty.
V pozitivní kohortě bylo zachyceno 44 potenciálních reinfekcí , 15 (34%) z nich bylo symptomatických. Bylo potvrzeno 42 ze 44 (dva pozitivní vzorky PCR s odstupem 90 nebo více dnů nebo nový pozitivní PCR
alespoň čtyři týdny po pozitivním výsledku testu na protilátky) a dvě reinfekce byly definovány jako pravděpodobné.
Toto bylo srovnáno s s 318 nově zachycenými PCR pozitivními infekcemi v negativní kohortě. 249 z 318 nově zachycených PCR pozitivit bylo symptomatických.
Autoři vypočítali, že upravený poměr šancí byl 0,17 u všech reinfekcí (95% interval spolehlivosti) ve srovnání s primárními infekcemi potvrzenými PCR, což odpovídá 83% ochraně. Střední interval mezi primární infekcí a reinfekcí byl více než 160 dnů.
Pokud hodnotíme pouze symptomatické případy s pozitivním PCR testem, pak snížila předchozí infekce pravděpodobnost reinfekce nejméně o 90%.