Rubriky
• kardiovaskulární systém • léčba, léky, ostatní

Vztah používání ACE inhibitorů a blokátorů angiotenzinových receptorů k riziku vážného průběhu Covid19 není prokázán

Přehledný článek v JAMA autorů Patel a Verma shrnuje poznatky o užívání ACE a AT blokátorů.

K vysazení této skupiny kardiofarmak neexistuje žádná validní práce, jen patofyziologické úvahy. Zdá se poněkud spekulativní uvažovat, že blokáda receptoru přes který proniká koronavirus do buňky může být horší (pro předpokládanou upregulaci), než jeho neblokovaný stav. Ze sfery patofyziologie jsou také práce poukazující na protektivní efekt těchto léčiv.

V dotazníku pro rodiče žáků a studentů, kteří by měli v květnu nastoupit zpět do lavic je používání ACE/AT blokátorů v rodině považováno za jeden z hlavních rizikových faktorů. To je samozřejmě nesmysl a mělo by se na to upozornit – že je to možná stejně rizikové jako protektivní.