Rubriky
• incidence, mortalita, statistické analýzy • testování (rRT-PCR, IgG, IGM, IgM, T-CD4+, CD8+)

Míra smrtnosti COVID-19 odvozená z údajů o séroprevalenci

Prof. Ioannidis publikoval další 27 stránkový bulletin WHO, týkající se článků na téma seroprevalence s velikostí zkoumaného vzorku nad 500 odevzdané k publikace k 9. září 2020. Do rozboru zařadil i výsledky národních studií. Publikace posuzuje dle odhadů séroprevalence, pro každou práci odhaduje míru úmrtnosti na infekci vydělením počtu úmrtí na COVID-19 počtem lidí, u nichž se odhaduje, že jsou/budou nakaženi.

Výsledky získal analýzou 61 článků a osmi předběžných národních odhadů. Odhady séroprevalence se pohybovaly od 0,02% do 53,40%. Míra úmrtnosti na infekci se pohybovala od 0,00% do 1,63%, resp. po korekci od 0,00% do 1,54%.

Na 51 místech byla střední míra úmrtnosti na infekci COVID19 0,27% (korigováno 0,23%): 0,09% – v lokalitách s < 118 úmrtí / milion)

0,20% – v lokalitách s 118–500 úmrtími COVID-19 / milion lidí

0,57% v lokalitách s> 500 úmrtími COVID-19 / milion lidí.

U lidí < 70 let se míra úmrtnosti na infekci pohybovala od 0,00% do 0,31% s hrubým a korigovaným mediánem 0,05%.