Rubriky
• kardiovaskulární systém • ledviny

Endothelial cell infection and endotheliitis in COVID-19

Autoři z Zürichu v článku z 20.4. v časopise Lancet upozorňují na to, že kromě zánětu plicního parenchymu jsou u mnoha nemocných s COVID patrné též zánětlivé změny endotelu v cévách srdce, mozku, ledvin či střev. Ty mohou vést poškození či k selhání těchto orgánů a ke smrti. Nejspíše jde o změny zcela nezávislé na rozsahu pneumonie. V extrémním případě dojde k nekróze buněk endotelu a následně k poškození myokardu, k plicním emboliím, cévním mozkovým příhodám a k ischemizaci stěny trávicí trubice.

http://www.en.usz.ch/media/press-releases/pages/covid-19-endotheliitis.aspx